E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 15 Ноември 2017 12:10

ЕК отчита напредък, но е необходима още работа

Европейската комисия представи днес поредния доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. В него се отчита изпълнението на 17-те препоръки на комисията в доклада от януари. Докладът отчита напредък в много области, но е необходима още работа.

В текста на доклада се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по отправените препоръки. Макар политическата несигурност да доведе до забавяния в изпълнението на реформите в началото на годината, процесът се е ускорил от май месец насам. Първият показател се отнася до реформата на съдебната власт и е насочен към създаването на стабилна конституционна рамка за независима и отчетна съдебната система. 

В доклада обаче се посочва, че през последните десет години България на два пъти измени Конституцията си, подобрявайки функционирането на Висшия съдебен съвет (ВСС) и създавайки инспекторат към Висшия съдебен съвет (ИВСС) с цел насърчаване на доброто управление на съдебните органи и укрепване на етичните стандарти на магистратите, както и разделянето на ВСС на две колегии.

 

Безпокойство буди непрекъснатото напрежение между членовете на Съвета. Докладът припомня и закъснелите и недостатъчни действия по ситуацията, установена в Софийски градски съд към края на 2014 г., както и това, че вече два доклада са установявали ситуацията. Това е засилило допълнително твърденията за неправомерно влияние във ВСС, пишат комисарите. ЕК очаква и България да покаже трайни резултати във връзка с изпълнението на последните конституционни промени.

 

 

Има напредък в много области, но е необходима още работа, коментира зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс, цитиран в съобщение на институцията. 

 

България е изпълнила или е постигнала напредък по няколко от нашите препоръки, но все още не по всички. Разчитам на правителството на България да изпълни всички замислени реформи и да избегне забавяния, за да се постигне напредък към целта да се сложи край на механизма в рамките на мандата на тази комисия, добавя той. 

 

В днешния доклад се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по отправените препоръки. Макар политическата несигурност да доведе до забавяния в изпълнението на реформите в началото на годината, процесът се ускори от май насам. 

 

Предстои да се видят окончателните резултати в области, изискващи законодателни реформи и действия от страна на правителството, като например борбата с корупцията. 

 

През тази година бяха осъществени важни промени и в съдебната система, особено избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет. Въздействието от тази стъпка следва да започне да се проявява през следващата година, пише в документа. 

 

Въпреки че ЕК все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост за постигане на напредък в реформата, България следва да може да изпълни оставащите препоръки и да отговори задоволително на показателите в близко бъдеще.

 

Комисията ще оцени напредъка отново към края на следващата година.

 

Докладите се следят отблизо от някои страни в ЕС. Холандският премиер Марк Рюте например от няколко години повтаря, че страната му ще се съгласи с приемането на България в Шенген след два положителни доклада на ЕК.

Засега не е минал и един напълно положителен доклад.

 

Последно променена в Сряда, 15 Ноември 2017 12:15