E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Гребна база

Община Пловдив е инвестирала над 2 млн. лв. в Гребната…
Всички очакваме новата Румяна Нейкова, но това трябва да стане…