E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Alfa

Община Раковски

РИОСВ – Пловдив установи две нарушения на фирмата, стопанисваща изгорелия…
Да бъде прекратена дейността на цехът за пластмасови отпадъци, на…
22-годишният афганистанец Eд Рафутала е платил 2 000 евро, за…
Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха ще бъде…