E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 26 Октомври 2017 15:36

Раковски с две нови улици до края на годината

На професионалния празник на строителите директорът на ОП"Благоустрояване и превенция" Петър Антонов пое ангажимента  ул."Лайка" в кв.Ген.Николаево и  и ул."Цанко Церковски" в кв.Секирово да бъдат завършени до началото на 2018
 
Визитка
Петър Антонов  е на 27 години от Раковски.Средното си образование завършва в Професионалната гимназия по туризъм "Асен Златаров" в Пловдив. Има бакалавърска степен от ВУАРР със специалност"Стопанско управление". Магистър е  по"Одит и контрол"  на същия ВУЗ. Петър Антонов е член на ГЕРБ от 2009.През 2013 става секретар на младежката организация на ГЕРБ в Раковски, а на местните избори през октомври 2015 е избран за общински съветник. От тази година Антонов е организационнен секретар на МГЕРБ  за Пловдив Област и Директор на ОП"Благоустрояване и превенция".

 Г-н Антонов, с каква цел е създадено  ОП"Благоустрояване и превенция"  и  с какво реално ще се занимава предприятието?
Предметът  на дейност на Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция” е  поддържане и стопанисване на свободните язовири и водоеми – публична общинска собственост и принадлежащите им технически съоръжения, благоустрояване на обществените територии в Община Раковски- стопанисване и поддръжка на зелените ивици, площи, цветните фигури дървесни насаждения по улици и паркове, както и създаването и поддържането на нови такива; поддържане на парковата мебел и елементите на градското обзавеждане. Ремонт, поддръжка и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура общинска собственост.  Поддържане и изграждане на селскостопанската пътна инфраструктура.  Поддържане чистотата на територията на Община Раковски.  Събиране на отпадъци на обществени места, чрез кошчета и подобни съдове за отпадъци;  събиране и отстраняване на отпадъци като камъни, отломки, клонки, съчки и други подобни.  Поддържане и стопанисване на гробищните паркове на територията на Община Раковски.  Предприятието осъществява контрол по спазване на обществения ред в гробищнитепаркове и извършването на строителни и ремонтни работи в тях и други дейности, определени с длъжностните характеристики на съответните служители. Всички дейности по превенция и възстановяване от природни бедствия  пожари, наводнения и др,поддръжка и текущ ремонт на имоти и вещи общинска собственост.
Изредихте доста широк спектър от дейности. Какви са приоритетите на предприятието ?
Основен приоритет за нас  е уличната инфраструктура, затова и веднага след получаване на регистрацията на предприятието се захванахме  с  уличната мрежа  на територията на общината. Изправени сме пред огромното предизвикателство  да я  изградим от нулата на места  и да я подобрим там където е наложително, защото едва ли има   друг град от мащаба  на нашия с толкова много жители, който да е толкова зле в инфраструктурно отношение. Над 70% от улиците са черни пътища. През  изминалите няколко години се направи много в тази посока, но все още сме далече от 100% нови и рехабилитирани пътища.
Какво съврши Общинското предприятие от стратирането на дейността му досега?
Първият обект, с който старитира дейността на предприятието  беше  централния парк на Раковски между кварталите Секирово  и ген.Никоаево с обща площ 180 дка. Една част облагородихме , като по проект стана парк с детска площадка  и място за отдих , а другата част около 120 дка. беше с гъста растителност, която почистихме за около два месеца. Успоредно с това почистихме и околовръстният път на кв.Секирово.
Същинската работа по уличната мрежа започнахме с две улици в Белозем, където пътната настилка беше доста компрометирана и  направихме  1000  кв.м. кърпежи .
Със закърпване на дупки подобрихме и околовръстният път в  кв.Секирово. Първата изцяло асфалтирана улица  с дължина около 300 м. направихме в Стряма. Живущите на улица "Илинден" в селото вече се радват на чисто нова пътна настилка. Паралелно с това закърпихме и още една улица в Стряма.
С цялостно асфалтиране зарадвахме и жителите на Раковски. Улица "Суворов"  в кв. Секирово  с дължина 240 м.  вече е напълно завършена със съпътстващите бордюри и тротоарна зона.
Как оценявате работата на предприятието  досега?
Оценка за нашата работа ще дадат единствено хората. Те са крайният бенефициент на новите улици.
 Вижте, идеята за създаването на подобно предприятие е разликата, която остава от реализирането на количествено-стойностната сметка не да остава като печалба във фирмите-изпълнители, а като икономия за Общината, която ние да акумулираме в дейността ни. Ето ви и реални цифри. С кмета на Община Раковски Павел Гуджеров  направихме проучване  колко би струвала на общината   новоасфалтираната  ул.Суворов, ако ремонта беше възложен на частна фирма. Сумата възлиза на стойност около 100 000 лв. , а с изпълнението на предприятието  сумата не надвишава 52 000лв. Виждате разликата е почти двойна. Всъщност със създаването на Общинското предпиятие  ние инвестираме в нашата община. В същото време икономията не е за сметка на качеството. Ние работим по-евтино и по-качествено. Защото ние също живеем в Раковски и също сме част от живота тук. За нас е важно  качеството на изпълнение , за да има по-дълъг живот съграденото от нас.

В краткосрочен план какво предвиждате ? Какво се заложили в програмата си до края на тази календарна година?
Поставили сме си сериозното предизвикателство в оставащите два месеца на изтичащата година  да построим, тоест да асфалтираме изцяло две улици в гр.Раковски. Ако метеорологичните  условия позволят съсвсем отговорно заявявам, че ул. "Лайка" в кв.Ген.Николаево ще бъде  напълно завършена  и ще започнем  работа по ул."Цанко Церковски" в св.Секорово. Надяваме се времето да е благосклонно и да успеем да завършим поетия ангажимент към жителите на Раковски в срок.

С какъв ресурс разполага повереното Ви предприятие като техника, машини и хора?
Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се финансира от бюджета на Община Раковски в рамките на утвърдената бюджетна сметка за годината. Така, че ние сме изцяло зависими от решенията на Общинския съвет относно средствата, с които разполагаме.
В предприятието работят 10 човека.
На този етап разполагаме с машинен парк от асфалтополагаща машина, 11 тонен валяк, трактор, 21 тонен  верижен багер, трактор с челен товарач. Разполагаме и със специална машина за пръскане на централните паркове , алеи и тревни площи против кърлежи и комари. През изминалото лято имаше голяма популация на комари в района и използвахме активно точно тази машина. Освен това съоръжението е оборудвано и с метачна приставка, с която почистваме алеята между кварталите Секирово и ген.Николаево.
В дългосрочен план какво предвиждате? Какво сте заложили в работния  ви план за следващата година?
В програмата ни 2018 година сме заложили да увеличим техническия парк и да закупим още няколко специализирани  машини. Освен това ще се наложи и да назначим още от 4 до 6 човека персонал , предвид увеличаващият се обем на работата.
През следващата година цялостно ще асфалтираме ул."Г.Атанасов" в Белозем, ул."Пеньо Пенев" и "Алеко Константинов" в кв.Ген.Николаево и три нови улици в кв.Секирово: Ул."Оборище", ул."Бор" и ул."Перник".
Вие сте често на терен с работниците на предприятието . С какви впечатления оставате при срещата си с гражданите, които срещате?  Какво ви казват хората?
Съвсем естесвено е хората да са доволни от това, че вече няма да газят в кал и да рабиват автомобилите си . Често ни поздравяват за нашата работа и изказват задоволство, че именно Общината се е погрижила за тях и някой носи ефективна отговорност за работата си. Хубавото на това, че уличната мрежа се изгражда и ремонтира от Общината е, че при евентуални аварии, дефекти или  пропадане на настилката гражданите могат да се обърнат директно към нас и ние да реагираме своевременно и да решим проблема. И това е наша грижа и отговорност.


banner728