E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Четвъртък, 20 Април 2017 16:28

НАП откри масови нарушения на борсите в Първенец и Огняново

Масови нарушения са открити при търговците на борсите в селата Първенец и Огняново. За това информираха от Териториалната дирекция на НАП Пловдив, чийто служители извършиха масирани  проверки в периода 5-14 април.

На входовете и изходите на борсите, са инспектирани всички преминаващи превозни средства за наличието на необходимите документи, съпровождащи стоките - фактури, стокови разписки, вид и количество на стоката и общата ѝ стойност. Производителите са проверявани за заверена за тази година анкетна карта за регистрация като земеделски стопани. Проследявано е и дали търговците отчитат надлежно продажбите си с издаването на касов бон.
 Липса на фискални устройства и неиздаване на касови бележки са най-честите нарушения у търговците.На борсата в с.Първенец са извършени 193 проверки и са установени 172 броя нарушения, а на тържището в с. Огняново – 30 нарушения от 53 проверки, за които ще бъдат съставени съответните актове. Най-честите констатирани нарушения са липсата на фискални устройства или липсата на необходимата документация към прилежащата стока.

Санкцията, която се налага за липса на Фискални устройства е в размер от 300 до 1000лв. за физически лица и земеделски производители и от 3000 до 10 000лв. за еднолични търговци и юридически лица при първо нарушение.

Последно променена в Четвъртък, 20 Април 2017 16:42