E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Петък, 15 Юни 2018 15:17

РИОСВ измерва качеството на въздуха над Белащица

Мобилна автоматична станция за индикативни измервания на качеството на въздуха се поставя в село Белащица. Това съобщиха от пловдивската екоинспекция. Целта на измерването е да се определи настоящото въздействие на дейността на двете кариери в землището на селището върху качеството на атмосферния въздух в населената територия, която се явява най-близката точка на въздействие.

РИОСВ възложи на регионалната лаборатория измерване на качеството на въздуха заради постъпило инвестиционно предложение, свързано с разширение на „Кариера Родопи”. От екоинспекцията напомнят, че контролът на кариерата е постоянен и ще продължи и занапред.

Припомням, че жителите на няколко околни села се обединиха и организираха мирен протест, като изразиха категорично несъгласие за разширяване на теритирията на кариера „Белащица“ в участък „Калоян“.

Освен запрашеността на въздуха в населеното място и отделянето на отровни газове във въздуха, живеещите в региона са обезпокоени за разрушителните последици върху околната среда и необратимото въздействие върху ландшафта по склоновонете на Родопа планина с всички негативни последици върху растителните и животински видове. Освен това те настояват да бъде направена оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) на цялата територия.


В средата на следващата седмица изтича крайният срок за отговори на поставените искания от жителите, като местните планират нови и по-мащабни протестни действия срещу, цитирам – „липсата на държавна намеса, защита и контрол по казуса“.