E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Петък, 28 Юли 2017 13:08

Борят ранната бременност на малолетни майки от ромски произход

"Не е тайна, че близо 80% от браковете в България сред ромския етнос са под 17-18-годишна възраст. Всяка трета ромка пък е неграмотна и не може да учи, защото още в млада възраст е принудена да съвместява ролята на съпруга, майка и жена, Не може вместо да ходят на училище, децата да раждат деца! Къде отиваме? Това е голям проблем не само за ромския етнос, но и на нашето общество, на държавата. По този въпрос трябва спешно да се работи чрез държавните и социални институции, някои от които игнонират проблема. Това обяви Албена Костадинова, председател на Управитления съвет на Социална фондация "Инди Рома 97", по време на конференция в Куклен по проблемите на ранната бременност на малолетни майки от ромски произход.
С нея неправителствената организация започна активна мащабна кампания по този наболял за обществото проблем.
Освен конференция в Куклен, инициативата продължи с работна информационна среща на уязвими групи и ромски лидери с медицнски лица, служители и общински съветници на община Куклен, както и експерти от фондацията.
Кампанията са част от стартиралия нов проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество - „Насърчаване на социалното включване  на ромите и други уязвими групи”.
Водеща организация по него е община Пловдив, а Социална фондация „Инди –Рома 97” и нейн основен партньор по проекта.
"Подобряване на здравния статус и обогатяване на здравната и сексуална култура сред ромския етнос, трябва да бъде един от приоритетите за решаване. Това ще спогоне много за интеграцията и социалното включване на ромите в България", допълни Мариана Николова, здравен медиатор на проекта.
По време на реализирането му ще бъдат организирани много информационните събития и кръгли маси с разяснителни беседи и дискусии за ранната бременност на малолетни майки от ромски произход, както и за връщане и приобщаване на младите роми в образованието.
Проектът е интегриран и активната му работата ще продължи до август 2019 година, като основната му цел е да насърчи социалното включване  на ромите и други уязвими групи в региона.