E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Община Марица

Мобилна станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив ще…
След като лично кмета Красимир Минков, като водещ мероприятието запозна…
Министърът на околната среда и водите Нено Димов отиде на…
Проектите, които представят исторически и археологически открития бутафорно, дразнят археолозите…