E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 30 Юни 2017 17:52

Министър Нено Димов провери инсталацията в село Труд

Министърът на околната среда и водите Нено Димов отиде на внезапна проверка в пловдивското село Труд заради сигналите за миризми от инсталацията за производство на електрически ток от биоразградими отпадъци „Билд Инвест Сит“ ЕООД. В проверката участваха експерти от министерството, РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Присъстваха и представители на местния инициативен комитет, според които инсталацията замърсява въздуха.

„Избрах най-горещия ден, защото топлината е допълнителен фактор за засилване на миризмите“, заяви министър Димов. Целта беше да се увери на място как работи предприятието. „Проверката не установи нарушения и замърсявания. Източникът се оказа друг. В момента се усеща по-силна миризма от фекалните води на селото, които се изливат в местната река. Тя е затлачена, заблатена и замърсена“, каза министърът.

Нено Димов покани инициативния комитет на нова среща във вторник в министерството, за да обсъдят възможните решения на проблема с миризмите.