E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Вторник, 03 Април 2018 10:47

Сдружение  „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ откри нередности в обявена обществена поръчка на община Марица

Кметът на Община Марица Димитър Иванов Кметът на Община Марица Димитър Иванов PlovdivskiNovini.com

По повод обявената обществена поръчка в електронната страница на Община Марица с предмет „Текущ ремонт и превантивно поддържане на вътрешни улици и общински пътища на територията на общината“, за която се приемат оферти в срок до 17 април 2018 г., Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ открива нередности, които биха попречили на обективния избор на изпълнител на поръчката, а именно:

 

-В тръжната документация липсва конкретизиране на обема, вида и срока на изпълнение на строително-монтажните работи;

-Липсва конкретизиране на задачите и обектите, отдалечеността един от друг и до базите за инертни материали и всякакви видове доставки с високи ценообразуващи стойности;

-Начинът на съставяне на техническото предложение предполага силно субективен характер за оценка;

 

Сдружение „Бизнесът за Пловдив” изпрати на 22 март 2018 г. писмо до Кмета на Община Марица г-н Димитър Иванов с искане за прекратяване на така обявената обществена поръчка и преструктурирането и с нови, обективни критерии. Сдружението счита, че така изготвената документация е непълна и неточна и създава предпоставки за манипулация и избор на определена предварително фирма. 

 

Тъй като до този момент няма постъпила никаква обратна информация от Община Марица, Сдружение „Бизнесът за Пловдив” смята за необходимо да информира обществеността и медиите за тази обществена поръчка със съдържание, което предполага манипулация в избора на изпълнител.

 

 

Последно променена в Вторник, 03 Април 2018 10:52
banner728