E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 07 Февруари 2018 14:52

Провериха биогаз инсталацията в село Труд
РИОСВ – Пловдив извърши спешна проверка на биогаз инсталацията в с. Труд по жалба на Инициативния комитет. В нея се настоява за инспектиране на складирани на площадката на „Билд Инвест Сит“ ООД суровини от неизвестен произход, използвани в производството на биогаз инсталацията.

При извършения обход експертите констатират, че на площадката има само биомаса (силаж), която се използва за производствения процес, а зареждането на торта продължава да се извършва посредством гъвкава връзка директно във ферментатора. От оператора е представен договор за доставка на биомаса. Експертите са установили, че за извършените дейности по третиране на отпадъци дружеството има издадено решение по Закона за управление на отпадъците. При проверката не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.


Последно променена в Сряда, 07 Февруари 2018 15:04