E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 26 Юли 2017 19:36

Село Труд каза Не на ново инвестиционно намерение на Централата

След като лично кмета Красимир Минков, като водещ мероприятието  запозна населението, с пълно мнозинство  беше казано "НЕ" на поредното инвестиционно намерение.
    Общоселското събрание проведено на 24.07.17г. от 19:00 бе във връзка с подадено в Кметство Труд, ИН с вх. № 10-17-416 от 12.07.2017 г., от фирма „Билд Инвест Сит“ ЕООД, за „Разширяване на суровинната база на инсталация за преработка на биомаса и производство на електроенергия“ в имот № 73242.171.115 в землището на с.Труд.
    Присъстващите на събранието жители, изразиха своето възмущение и категорично заявиха че НЕ желаят към старите неприятни миризми да бъде добавен букет от горенето на нови отпадъци, като бирени маи, негодни за употреба продукти от зеленчукопроизводството и др. В следствие на взетото решение, гражданите делегираха правото на ИК да изрази тяхното недоволство в официално становище, което днес беше изпратено към МОСВ, община Марица и РИОСВ Пловдив.
    Напомняме, че същото инвестиционно намерение, инвеститора заяви миналата година и то също беше отхвърлено, което значи че промяна в статуквото и отношението на жителите на с. Труд към това производство от изминалата година насам реално няма .
    В становището си жителите и Инициативен комитет за пореден път призовават да бъде извършена Оценка за въздействието върху околната с привлечени независими ВЕЩИ ЛИЦА при пълна прозрачност на процедурата.
    На събранието бяха посочени редица пропуски и несъответствия в наличната документация от комуникацията между централата и държавните регулатори.
    Населението на с Труд вярва и е убедено в правотата си въпреки  неадекватното поведение на управителя на обекта, вкл. изказванията му в медийното пространство. Същият изпълняващ и функцията на общински съветник, би трябвало да представлява и защитава интересите на обществото , а не да неглижира  проблемите и да бяга от отговорност пред очите на хиляди потърпевши. Напомняме, че всеки гражданин има конституционно право да сезира контролните органи когато е принуден да търпи негативи, които влошават качеството му  на живот!
    Населението на Труд ще продължи твърдо и постоянно да отстоява правото си на спокоен живот!

banner728