E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Община Асеновград

Община Асеновград приключи поредната акция по принудително премахване на незаконното…
Днес стартира поредното премахване на незаконното застрояване в местността "Лаково"…