E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Понеделник, 11 Септември 2017 09:42

Райони в общините Асеновград и Карлово останаха без вода заради аварии

Райони в общините Асеновград и Карлово останаха без вода тази сутрин заради аварии. За това информираха от ВиК. От дружеството пуснаха информация кои населени места са на сухо и кога се очаква да бъде пусната водата им.
Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Асеновград     ул. "Тутракан"     смяна на спирателен кран     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Асеновград     ул. "Атанас Мишев"     авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи"     района на аварията     до отстраняване на аварията
район Асеновград     с.Златовръх     авария     нарушено водоподаване в селото     от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово     с.Соколица     авария     с.Соколица, с.Марино поле     до 14:00 ч.
район Карлово     с.Слатина     авария     нарушено водоподаване в селото     до 17:00 часа.