E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Сряда, 12 Юли 2017 14:53

Георги Търновалийски: Платихме един дълг с парите от друг, но и с 80 милиона лихви

„Няма нищо чрезвичайно или ново в България, което да се е случило по отношение на финансите на  държавата.“ , така  Георги Търновалийски коментира изплатената от правителството главница по еврооблигациите в размер на 950 млн. евро. „Трябва да сме наясно, че Министерство на финансите погаси поет дълг - преди 5 години, с ясна дата на падеж - 9 юли 2017, разписани в стратегията за управление на дълга. С това плащане ние изпълняваме изискването на закона за държавния бюджет за максималния размер на дълга. Тези 950 милиона са платени от друг дълг, който бе поет в началото на 2016 година и тези близо 2 милиарда една  година и половина стоят във фискалния резерв.  Платили сме и  80 милиона лева лихви, това е цената на тази стабилност и предвидимост, с която се хвали днес правителството.“, категоричен е експертът. 

Търновалийски е на мнение, че за финансовата стабилност не се съди само по размера на дълга или само по размера на вътрешния брутен продукт, а "трябва да гледаме нетния размер на дълга, върху който играят и други фактори, и тук е още много рано да обясняваме колко сме фискално стабилни, защото данните за 6-месечието са оперативни, не са ясни за изпълнението на бюджета и не е ясно дали в края на годината заложеният дефицит ще бъде в този размер, дали ще бъде по-голям, дали ще бъде по-малък.“.  Според финансистът висок размер на дълга  могат да си позволят големите и развити икономики, които имат висок брутен вътрешен продукт и нетния размер на дълга е значително по-малък.  "Нетният размер на дълга е значително по-малък, защото имат и резерви по-големи и икономика, която може да покрива плащанията по поеманите дългове, както вътрешни, така и външни дългове. Там наистина има сигурност, стабилност и предвидимост",  коментира още Търновалийски.