E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Alfa

Пловдив

Нови 150 дръвчета, сред които 100 чинара, 30 борчета и…
Проектът на район „Северен” „Услуги за по-добър живот” BG05M9OP001-2.002-0223-C001, финансиран…
През 2017 г са осъществени сделки и продажби в Пловдив…
Областният управител Здравко Димитров и заместник областният управител Петър Петров…