E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 19 Май 2017 17:54

Трима кандидати останаха в надпреварата за главен архитект на Пловдив

Комисията, назначена със заповед № 17 ОА562/16.03.2017 г. на кмета на Община Пловдив  оцени писмените концепции за стратегическо управление на кандидатите за длъжността „Главен архитект” на Община Пловдив на тема: „Концепция за развитие на инструментите на градско планиране на проблемите на гр. Пловдив при вземане на краткосрочни решения в условия на неконфликтност с целите на дългосрочно планиране".
Съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители до защита на концепцията за стратегическо управление се допускат следните кандидати:

    Арх. Димитър Георгиев Ахрянов – оценка 4.20;
    Арх. Хубена Иванова Салджиева – оценка 4.00;
    Арх. Илко Николов Николов – оценка 4.50.

Не се допускат до защита на концепцията кандидатите, получили оценка по-ниска от  4.00 както следва:

    Арх. Валентин Димитров Маринов – оценка 2.70;
    Арх. Емил Жечев Жечев – оценка 2.80;
    Арх. Борис Александров Лазарков – оценка 3.90.

На 29.05.2017 г. от 16.00 часа в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 (Заседателна зала) допуснатите кандидати ще имат възможност публично да представят концепциите си пред обществеността.

На 05.06.2017 г.  допуснатите кандидати следва да се явят в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 (зала 36) за защита на концепциите  си  пред комисията, назначена със заповед № 17 ОА562/16.03.2017 г. на кмета на Община Пловдив както следва:

    Арх. Димитър Георгиев Ахрянов – 14.00 часа
    Арх. Хубена Иванова Салджиева – 15.00 часа
    Арх. Илко Николов Николов – 16.00 часа.

banner728