E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 19 Май 2017 17:07

КЗП е провела 490 инспекции в туристически обекти в региона

Около 490 инспекции в туристически обекти са извършени от регионалната дирекция Пловдив на Комисията за защита на потребителите (КЗП) от началото на годината. Това съобщи Константин Арабаджиев, член на КЗП, при провеждането на изнесена приемна за граждани от региона.
Той посочи, че акцентите при проверките в заведенията за хранене и развлечение и местата за настаняване са били върху установяване наличието на категоризация и съответствието на качеството на предоставяните услуги с притежаваната категория. „Следи се също и за обявяването на цените на нощувките в местата за настаняване, както и за наличието на лист и карт-менюта с цените и грамажите на предлагания асортимент в заведенията за хранене и развлечения, включително тези с нощен режим на работа, където проверяваме и качеството на алкохола”, каза още Арабаджиев. Съставени около 50 акта и са издадени 9 заповеди за временно затваряне на туристически обекти, за които е установено, че не са били категоризирани.
 
Арабаджиев посочи, че във връзка със зимния сезон комисията активно е проверявала туристическите обекти, разположени на територията на к.к. Пампорово и град Чепеларе. Специално внимание е обърнато на спазването на изискването на закона цените на услугите да се обявяват в еднакъв размер за всички туристи. В предишни периоди контролният орган е установявал посочването на по-високи цени за чужденци, но през този сезон такива нарушения не са установени. Проверките на ски пистите пък са показали, че всички са категоризирани и на тях са поставени задължителните информационни табели с данни за сложността и състоянието им.  

„В сферата на туризма констатираме две основни нарушения. Едното е свързано с прилагането на нелоялни практики, при които потребителите са въвеждани в заблуждение относно качеството на услугата, която ще получат в дадения туристически обект. Това се реализира чрез представяне в брошури или на интернет сайтове на обекта като по-високо категориен. Или пък чрез рекламиране на услуги, които впоследствие се оказва, че не могат да бъдат предоставени. Другото нарушение, което се среща относително рядко, е предоставянето на услуга в некатегоризиран туристически обект”, заяви от своя страна регионалният директор в Пловдив Таня Димитрова. 

При извършените от началото на годината около 130 инспекции по направлението безопасност най-често срещаните нарушения са липсата на документи за проследяване произхода на стоките или на такива, които да удостоверят, че са извършени изпитвания за установяване на съответствието им с изискванията за безопасност. Поради такива причини временно са били спрени 13 продукта, сред които бебешки колички проходилки, детски легла. По думите на Димитрова съществува много добро взаимодействие на комисията с Агенция ”Митници”, благодарение на което такива стоки се спират още на границите и по такъв начин част от тях изобщо не попадат в търговската мрежа, където залавянето им е по-трудно.

В търговската мрежа нелоялните практики, на които се натъкват инспекторите, са липсата на наличности на промоционални стоки или разминаване между обявените и прилаганите цени при провеждане на кампании за намаления. В други случаи пък потребителят умишлено е въвеждан в заблуждение относно произхода на даден продукт тогава, когато търговецът прецени, че по такъв начин би реализирал по-големи продажби, макар и некоректно. През миналата година са издадени близо 50 заповеди за забрана прилагането на подобни нелоялни практики, а от началото на годината такива заповеди са връчени на още 13 други търговци.