E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 31 Март 2017 10:48

Конкурс за детска рисунка организират в Южен

 По повод 22 април Денят на Земята  кметът на район "Южен"  Борислав Инчев  кани желаещите за  участие в
 конкурс  за рисунка  на тема: “Земята това сме ние”

Рисунките ще се събират в кметството на район „Южен” стая 10 от 03.04.2017 г. до 13.04.2017г.
Участниците могат  да са от  училищата на територията на гр. Пловдив.
За рисунката - техниката  е по избор, а формата на рисунките да бъде 35/50см.
Възрастовата група на участниците е без ограничения. Всяка рисунка трябва да съдържа името на участника, класа и училището, както и телефон за връзка.
Ще бъдат определени 1,2,3-то  място за всяка възрастова група както следва:
Предучилищна група
1 клас - 2 клас
3 клас - 4 клас
5 клас - 6 клас
7 клас- 8 клас
9 клас- 10 клас
11 клас – 12 клас
Ще има поощрителни награди за всички участници.
Награждаването ще бъде на 21.04.2017 г.  от 11.00 часа в административната сграда на район „Южен“.