E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Понеделник, 13 Март 2017 13:52

Укрепват разрушения тютюнев склад на ул. Одрин №8


Предстои да бъде укрепен разрушения тютюнев склад на улица "Одрин" №8 в Пловдив. това обяви кметът на града Иван Тотев. Той поясни, че
Общинският експертен съвет за устройство на територията е утвърди необходимия проект за това. края на февруари Националният институт за недвижимо културно наследство  в края на месец февруари съгласува проекта на Общината и  след  избора на изпълнител предстои да стартират и дейностите по укрепване на сградата.  Сградата е детайлно описана и заснета и  всички необходими за съгласувателните процедури данни за архитектурния паметник, са дигитализирани и се съхраняват в общинския архив.  

Най-вероятно Общината  по всяка вероятност сама ще извърши укрепителните дейности на паметника, като впоследствие ще предяви искания към собствениците за възстановяване на сумата. Поради неизплатени дължими данъци към местната  в размер на около 300 000 лева, върху имота  в момента има запор.