E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 26 Януари 2017 13:01

500 000 лева отиват за Зоопарка

Съветниците решиха на днешната си сесия 500 000 лева да бъдат изразходвани от общинския бюджет за изграждането на Зоопарка в Пловдив. Предварителното предложение беше за 1 милион лева.  500 000 от тази сума ще отидат за социални и спортни дейности, тъй като изграждането на хабитата на тигъра тепърва предстои.