E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Сряда, 20 Юни 2018 09:47

Поредна акция за махане на стари трошки в Северен

В район “Северен” се проведе акция в изпълнение на разпоредбите на Наредбата на Община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС.
Служители на районната администрация със съдействието на III РУ “Полиция” - Пловдив, ОП "Паркиране и репатриране" и "Българска рециклираща компания" АД извършиха обход за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
В резултат са съставени 21 констативни протокола за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи и други.
Облепените автомобили с предупредителен стикер са на следните адреси:
- ул. "Борба" № 1
- бул. “Дунав“ № 200
- ул. “Рогошко шосе” № 6
- бул. "България" № 8, 158
- ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ срещу тепавица “Рай”
- ул. „Мануш войвода“ № 9
- ул. „Иван Драсов“ зад ресторант “Рибката”
- ул. „Поп Манол“ № 10-12
- ул. “Петър Шилев” № 24
- ул. “Васил Левски” № 1
- ул. “Ильо Войвода” № 18А
- ул. “Победа” № 65,66,68
- ул. “Стара планина” № 16
- паркинга пред заведение за бързо хранене “Констанца”
След облепяне на МПС-тата собствениците имат 90-дневен срок, в който следва да преведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми. В следствие на неизпълнени такива предписания следва акция по репатриране на излезлите от употреба МПС-та.
Всеки, който желае да сигнализира за излезли от употреба МПС-та на територията на район “Северен”, може да го направи на тел: 032/901 165 – отдел “Екология и чистота” към районното кметство.