E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Вторник, 12 Юни 2018 20:48

От Еврокомисията инспектираха пункт за раздаване на храна по проекта „Топъл обяд“

От Еврокомисията инспектираха пункт за раздаване на храна по проекта „Топъл обяд“ От Еврокомисията инспектираха пункт за раздаване на храна по проекта „Топъл обяд“

 

„Много сме доволни от кухнята на „Топъл обяд“. Храната е добра и всеки ден е разнообразна“, това споделиха възрастни хора, потребители на социалната услуга по време на работно посещение на Андриана Сукова - Тошева, заместник-главен комисар на Генерална дирекция „Трудова заетост“ към Европейската комисия в една от социалните трапезарии в район „Централен“. Заедно със заместник-кмета Георги Титюков те дегустираха качеството на храната, която беше в днешното меню и се убедиха, че е вкусно.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, служители на Агенцията за социално подпомагане, директор на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив Веселина Ботева, ръководителят на проекта Елена Шопова поговориха с хората, дошли да си вземат днешната порция.
„Приготвяме храната на едно място и я разнасяме в 10 пункта в шестте района на града. Така обхващаме 2060 потребители“, заяви Георги Титюков. Той посочи, че на това място 106 човека всеки работен ден взимат безплатно основно ядене, супа и четири филии хляб.
Проект „Обществена трапезария на територията на Община Пловдив", изпълняван по ОПХ ФЕПНЛ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица се реализира въз основа подписан на 21.10.2016 г. договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ между Управляващия орган /УО/ на ОПХ ФЕПНЛ и община Пловдив. Услугата по проекта е за срок от 39 месеца (до края на2019г.), ежедневно, в работните дни.
Дейностите по проекта са насочени към осигуряването на подкрепа за най-уязвимите групи на населението. Включените потребители са лица и семейства на месечно социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност ; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи - граждани на трети страни.
По време на импровизираната среща участниците споделиха своите препоръки за подобряване на услугата, както и възможностите за кандидатстване по други проекти.