E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Вторник, 22 Май 2018 20:07

РИОСВ Пловдив изнесоха открит урок в детска градина „Мир“

Директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев и възпитаници от училище „Св. Патриарх Евтимий“ засадиха храсти в двора на учебното заведение по повод Деня на биоразнообразието. Учениците от 4 „б“ и „в“ клас помогнаха при озеленяването, надявайки се по този начин да оставят „зелена“ следа в любимото си школо.
По-късно директорът на РИОСВ – Пловдив, кметът и зам.-кметът на район „Западен“ Димитър Колев и Георги Георгиев бяха гости на най-новата и зелена детска градина в Пловдив – „Мир“. Те бяха посрещнати в детското заведение, където доц. Шилев запозна децата с дейността на инспекцията и им обясни важността на зелените пространства в градовете и около тях за опазването на птиците и другите животни. Той призова малчуганите да се грижат за околната среда и да приобщят своите родители в съхраняването на природата. В края на открития урок децата получиха книжки за оцветяване с изображения на защитени животни, които обитават Пловдивска област.
Следобед ученици от Младежкия воден парламент участваха в беседа за зоните към НАТУРА 2000 и биологичното разнообразие в Пловдивска област. Тя беше организирана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ. Децата се снимаха на брега на река Марица, изобразявайки с ръце символа на Европейския ден на НАТУРА 2000 – пеперуда. Петокласниците с интерес гледаха филма за „Червената стена“, включена в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Събитието е обявено в официалния сайт на Европейската комисия.
Тази година инициативите, посветени на Международния ден на биоразнообразието – 22 май преминават под мотото „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“.