E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Петък, 13 Април 2018 10:12

Ральо Ралев домакин на форум за културни тенденции в етнически смесените райони

На 16.04.2018 г. /понеделник/ от 14,00 в зала „Париж” на  Гранд хотел ,,Пловдив”, кметът на район ,,Северен” инж.Ральо Ралев ще бъде домакин на Национален форум, посветен на съвременните пространствени и културни тенденции в етнически смесените райони.

,,Предизвикателство беше за мен и моят екип да организираме подобен форум, не само поради мащабите на натрупаните няколко десетилетия проблеми в тези райони,  но и поради липсата на достатъчно адекватни политики за тяхното трайно решаване. Убедени сме, че тези проблемите могат да бъдат ефективно регулирани и решавани, преди всичко с преосмислянето на определени политики и въвеждането в обръщение на   научно – обосновани   парадигми за  управление на социалните процеси в тези населени места”- сподели кмет Ралев.

Във форума ще вземат участие, както представители  на централната   власт - министри, председатели на национални комисии, експерти, така и народни представители, кметове от страната, неправителствени и граждански организации.