E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 14 Февруари 2018 11:00

Аварии оставиха много хора без вода

Аварии по мрежата оставиха тази сутрин много хора от Пловдив и региона без вода. Новината съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сухо и кога се очаква да се отстранят повредите.
Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Пловдив     ул."Череша" №9     авария     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Месемврия" №24     авария     района на аварията     до отстраняване на аварията
район Карлово     с. Богдан     авария     частично нарушено водоподаване в с. Богдан     до отстраняване на аварията.