E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Вторник, 13 Февруари 2018 09:35

Аварии оставиха стотици хора без вода

Аварии по мрежата оставиха тази сутрин стотици хора без вода в Пловдив и областта. Да това информираха от ВиК, публикувайки местата, където са повредите и кога се очаква да бъдет отстранени.
Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Асеновград     кв. "Долни Воден", ул. "Драва" №8     авария     района на аварията     до 16:00 ч.
гр. Пловдив     ул. "Петър Стоев" №137     авария     района на аварията     до 16:00 ч.
гр. Пловдив     ул. "Братя Търневи" №47     авария     района на аварията     до 16:00 ч.
гр. Пловдив     ул. "Атанас Каменаров" №5     авария     района на аварията     до 16:00 ч.
гр. Пловдив     кръстовището на ул. "Марин Дринов" с ул."Николай Гогол"     авария     района на аварията     до 16:00 ч.
район Асеновград     с. Червен     авария     с. Червен     до отстраняване на аварията
район Асеновград     с. Стоево     изграждане на ново водопроводно отклонение     с. Стоево     до 16:00 ч.
район Карлово     с. Розино, ул. "Васил Левски" и ул. "Пролет"     аварии     с. Розино     до отстраняване на авариите
район Карлово     с. Войнягово, ул. "1-ва"     авария     с. Войнягово     до отстраняване на аварията.