E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Сряда, 10 Януари 2018 09:44

Аварии оставиха много хора без вода

Аварии оставиха тази сутрин много хора без вода. Това съобщиха от ВиК. От дружеството пуснаха информация на кои места е въведен сух режим и кога се очаква да бъдат отстранени повредите по мрежата.

Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Асеновград     кв."Горни Воден", ул."Нева"     авария     нарушено водоподаване в кв."Горни Воден"     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Хан Аспарух" №112     ремонт на тротоарен спирателен кран     района на ремонтната дейност     до 15:00 ч.
гр. Пловдив     бул."Никола Вапцаров" №26     авария     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Асен Христофоров" №14     авария     района на аварията     до 15:00 ч.
район Раковски     с.Болярино     авария     нарушено водоподаване в с.Болярино     до отстраняване на аварията.