E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Понеделник, 20 Ноември 2017 16:08

 Район Централен и КАТ  с препоръки към жителите на района през зимата

 Във връзка с настъпващия зимен сезон администрацията на район „Централен“ уведомява всички жители на района за отговорностите на общинските служби и на всеки един собственик или наемател в района. Задълженията са разпределени между Община Пловдив, лица и организации и са съгласно “Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив“ на Общински съвет - гр. Пловдив. 

„С промяната на времето и прогнозите за застудяване и снеговалежи, които в някои части на страната вече са факт, бих искал да насоча вниманието на всеки един жител на района към това, какво би било добре да прави през зимата. Дейностите са необходими, за да можем да имаме сигурност и безопасност когато сме извън домовете си.“, коментира Георги Стаменов и добавя, че за ангажиментите на общинските структури ще наблюдава Общината. 

Инсп. Ботьо Гиргинов от КАТ „Пътна полиция“ – Пловдив се обръща към гражданите с препоръка да сменят гумите на своите автомобили със зимни и да бъдат внимателни на пътя при зимни метеорологични условия.

Програмата за работа при зимни условия на Община Пловдив гласи следното:  

 

1. Почистването на публичните пространства като улици, площади, градски паркове и др., сметоизвозването и поддържането на зелените градски площи, както и осигуряване проходимостта на пътните платна и публичните обществени пространства при зимни условия, е задължение  на общинската администрация в рамките на утвърдения общински бюджет.

 

2.Почистването на тротоарите, съответстващи на фасадите или границите на заведения, офиси, производствени и административни сгради, складови помещения, гаражи, паркинги, павилиони, фургони, маси и съоръжения за търговия и открито сервиране, строителни площадки и други, е задължение на ръководителите на учреждения, търговски дружества, обществени организации и физически лица, стопанисващи тези обекти, включително почистване от сняг и ледени висулки през зимата.

 

3.Почистването на общите части на сградите, дворовете, частите от вътрешно дворните пространства и частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти, е задължение на собствениците в жилищни кооперации и на индивидуални жилищни сгради и второстепенни постройки и съоръжения, включително и почистване от сняг и ледени висулки през зимата.

 

Съгласно програмата е забранено складирането на сняг в обсега на автобусните спирки, срещу входовете на гаражи, в района на кръстовищата, срещу пешеходните пътеки и върху решетките на шахтите.

 

Районната администрация напомня, че лицата, нарушили разпоредбите, както и лицата, допуснали извършването на такива нарушения, ще се санкционират. 

 

 

Последно променена в Понеделник, 20 Ноември 2017 16:11