E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Вторник, 14 Ноември 2017 10:10

300 собственици на домашни кучета в Северен не са ги регистрирали, 200 не са платили годишната си такса


При проверка в "Електронния регистър за домашни кучета в Пловдив", се установи, че над 300 са собствениците на домашни кучета, отглеждани на територията на район “С еверен ” , които са неизрядни по отношение пререгистрацията на своя любимец. Близо 200 от тях са пропуснали да заплатят  годишната "такса куче", която е задължителна съгласно разпоредбата на чл.116 от Закона за местни данъци и такси.
Припомняме, че размерът на "такса куче" за Пловдив е 30.00 лв. Липсата на документ, доказващ годишната пререгистрация на кучето, може да доведе до глоба за собственика /200 лв./, в случай че при разходка  в парка или междублоковото пространство, се натъкнете на проверка от служителите на Общинска охрана или Пловдивски общински инспекторат.
Администрацията на район “ Северен ” призовава всички собственици на домашни кучета, които все още не са ги регистрирали в общината и не са заплатили "такса куче", да го направят на място: бул. „Цар Борис III Обединител ” № 22А, отдел ” Екология и чистота” , всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
Част от собствениците на домашни кучета, ще получат и писмени уведомления за дължимите към администрацията суми.
Припомняме също така, че сумите събрани от "такса куче" съгласно българското законодателство се разходват за дейности, свързани с овладяване популацията на безстопанствените кучета.