E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Неделя, 15 Октомври 2017 13:10

Международна конференция за съвременната святост организират ПУ и РИМ

Международна научна конференция на тема „Съвременната святост: история, образи, символи, практики“ организира на 9 и 10 ноември Катедра „Теология“ към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ съвместно с Регионалния исторически музей (РИМ) – Пловдив.

Във форума ще се включат преподаватели, докторанти и кандидат-докторанти от всички богословски факултети към висшите държавни училища в България и учени от Русия, Гърция, Сърбия, Полша и Италия.

Участниците ще представят своите проучвания в няколко секции, сред които и „История на светостта“, фокусирана върху историческия развой във формирането на националната почит към определен светец. Секция „Образи на светостта“ акцентира върху съвременнити образи на светостта (19 – 20 век), а в „Символи на светостта“ докладчиците ще участват със свои научни трудове, посветени на икони, храмове, манастири и др. Химнографията  и сформиралите се съвременни литургични или национални практики в честването на паметта на определени светци са темите в секцията „Практики на светостта“. Отделна секция ще разгледа философските и антропологични аспекти на светостта.

„Светостта легитимира определени модели на поведение – морален и социален план, светостта се изписва в образи – християнското изкуство, намира израз в литургичните практики – практическо измерение. В антропологичен план идеята за светостта прониква отвъд идеята за пола; тя задава насоките за единството, разкрива по особен начин битието на духовния свят в сетивния – трансцендентен план“, споделят организаторите от Катедра „Теология“.

Конференцията се организира с финансовото съдействие на Фонд „Научни изследвания“ – ПМНФ 01/36 от 19 юли 2017 г., и ще се проведе в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив, пл. „Съединение“ №1.