E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 13 Октомври 2017 10:02

Безводие мъчи и днес много домакинства

Безводие мъчи и днес много семейства в Пловдив и региона след възникналите аварии по мрежата. За това информираха от ВиК. От дружеството пуснаха график на кои места е въведен сух режим и кога се очаква да приключат ремонтите.
Населено място     Място на аварията     Вид на аварията     Без вода     Време за отстраняване
гр. Асеновград     ул. "Иван Вазов" между №7 и №9     авария     района зад ЖП гарата     до отстраняване на аварията
гр. Асеновград     ул. "Ангел Войвода"     изграждане на сградно водопроводно отклонение     района на ремонтната дейност     до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград     двора на бившето АПК     авария     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Асеновград     ул. "Княз Борис I-ви"     авария     района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка"     до отстраняване на аварията
гр. Карлово     ул. "Захари Стоянов"     авария     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул."Славееви гори" №17     авария водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул. "Преслав" №19     авария водопровод     района на аварията     до отстраняване на аварията
гр. Пловдив     ул. "Велико Търново"     превключване към нов водопровод     района на ремонтната дейност и част от ул."Екзарх Йосиф"     до 13:00 ч.
район Асеновград     с. Горнослав, ул."Ал.Стамболийски"     авария     с. Горнослав     до отстраняване на аварията
район Карлово     гр. Калофер     авария     частично нарушено водоподаване в гр.Калофер     до отстраняване на аварията
район Карлово     Помпена станция Дъбене     авария на напорен водопровод     нарушено водоподаване в с.Дъбене     до отстраняване на аварията.