E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Четвъртък, 14 Септември 2017 12:03

EVN съветва клиентите си да следят сроковете за плащането на тока

В края на летния сезон EVN България съветва своите клиенти да обърнат внимание на сроковете за плащане на консумираната електроенергия. Те са посочени в предишна фактура. EVN България напомня, че утвърденият месечен график за плащане на фактурите за електроенергия за отделните групи битови клиенти е както следва:
група I – от 10-то число
група II – от 17-то число
група III – от 24-то число
група IV – от 30-то число.
За да не се стига до изключване на електрозахранването поради просрочване на плащането, EVN България съветва своите клиенти да следят срока си.