E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Сряда, 13 Септември 2017 14:25

Продължава пръскането срещу комари

От ОП „Дезинфекционна станция“ информират пловдивчани, че през месец септември, успоредно с масовата есенна дезинсекция срещу кърлежи /от 7-ми до 30-ти септември/, ще се проведат и следните обработки срещу комари :

Дезинсекция срещу Имаго (възрастни форми на комари) - с работно време след 22:00 часа :

13-ти и 14-ти  септември 2017 г. – Район „Западен“, кв.“Прослав“ и кв. „Коматево“;
15-ти и 18-ти септември 2017 г. - Район „Централен“;
19-ти и 20-ти септември 2017 г. - Район „Тракия“;
21-ви и 25-ти септември 2017 г. - Район „Северен“;
27-ми и 28-ми септември 2017 г. - Район „Южен“;
27-ми септември 2017 г. - бреговете на р.Марица и притоци;
28-ми и 29-ти септември 2017 г.  - Район „Източен“;
29-ти септември 2017 г.  – площи  публична общинска собственост - гробищни паркове.


ОБРАБОТКА НА ВОДНИ ОБЕКТИ СРЕЩУ ЛАРВИ НА КОМАРИ – с работно време след 8:00 часа:

27-ми септември 2017 г. – биотопи на комари  /по списък/

За всяка от обработките ще се използват разрешени за употреба биоцидни препарати, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Припомняме, че комарите и кърлежите могат да бъдат преносители на инфекции и заболявания опасни за хората и животните.
Призоваваме пловдивчани да поддържат имотите, които обитават и стопанисват чисти и сухи, с ниско окосена трева, като при необходимост – да потърсят професионална помощ за осигуряване на ниска численост на  вредни инсекти и гризачи.