E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Вторник, 12 Септември 2017 19:25

Над 1000 първолаци в Пловдивска област ще получат финансова помощ

В 18-те общини на Пловдивска област до 1 септември са постъпили 2750 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за ученици, записани в първи клас. Дирекциите "Социално подпомагане" са отпуснали помощи на 1026 деца, на 70 е отказана, а останалите заявления са в процес на обработка. Новината съобщиха от Областната дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив.
До 15 септември ще се приемат заявления за покриване на част от разходите за подготовка за учебната година .
Размерът на помощта е 250 лева. Право на нея имат семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 400 лева. Право на тази помощ имат и деца с трайни увреждания, деца с един жив родител или настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки. Ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия, помощта се връща на дирекция "Социално подпомагане".