E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Събота, 12 Август 2017 17:51

Откриха уранова вода в пловдивски села

Откриха уран във водата от водопроводната мрежа на село Брягово, община Първомай, Пловдивско, съобщиха от РЗИ-Пловдив. Забранява се ползването на водата в село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай, село Караджалово и село Брягово.

"Предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за село Брягово,... водата е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели", пише на страницата на РЗИ-Пловдив.

Кметът на населеното място е уведомен за състоянието на водата.

Към дата 09 август 2017 год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай, село Караджалово и село Брягово, община Първомай, водата е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна поради стойности по показател естествен уран над нормативно определените.

Уранът е открит във водата в селата Пъдарско, Болярино и Драгойново.

Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели, пишат от РЗИ и уверяват, че кметовете са уведомени.

Припомняме, не за пръв път откриват уран във водата на тези села.