E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 10 Август 2017 11:51

Магазин в центъра на Пловдив и декари лозя предлагат на търг от НАП Пловдив

Магазин  на две нива в централна градска част на гр. Пловдив на ул. „Емил Де Лавеле" № 11, намиращ се в непосредствена близост до Централна поща и Цар Симеоновата градина, се предлага на търг чрез тайно наддаване с първоначална цена 236 250,00 лв. Обектът е със застроена площ от 183,32 кв.м. Търгът ще се проведе на 31 август 2017г. от 10,00ч, в сградата на дирекция „Събиране”, ТД на НАП гр.Пловдив, ул. Скопие №106. 

Три парцела в местността „Чанлъка“ в землището на гр. Любимец, Хасковска област, с подобрения в имота - трайни лозови насаждения, е следващото предложение на Агенцията. Насажденията в парцелите с площ 21.320 дка , 13.748 дка и 27.934 дка са създадени през есента на 2003 г. Поставени са на подпорни конструкции, изградено е капково напояване. Лозята са създадени от червени винени сортове мерло. Първоначалните тръжни цени за имотите са съответно 93 825,00 лв., 60 525,00 лв. и 123 000,00 лв.

В близост до тях се предлага урегулиран поземлен имот отново в землището на гр. Любимец, с площ 4 136 кв.м. ведно с построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 726.25 кв.м. с първоначална тръжна цена 141 301,50 лв.

Търговете на имотите в гр. Любимец ще се проведат на 24 август 2017 г. от 11.30 ч., а предложенията за участие могат да се подават от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г.

Повече подробности относно условията и правилата за провеждане на тези и други търгове като товарни превозни средства SKANIA, модел P 124, товарно ремарке ROBUSTE KAISER или леки автомобили Дачия Логан,  Форд Мондео и други, може да намерите на страницата на НАП в интернет на адрес: www.nap.bg. в раздел  ”Продажби” и „Как да купя“.