E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Понеделник, 31 Юли 2017 13:54

Осигуриха средства за модернизация на общинските училища

През настоящата 2017 година, Община Пловдив осигурява средства в размер на 280 000 лв. за модернизация на учебния процес в общинските училища, като дейност, която цели подпомагане на училищата за закупуване на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети и за въвеждане в употреба на т. нар. „облачни“ технологии и платформи. Това съобщиха от нейния пресцентър.  Кандидатстването по програмата беше при условията на утвърдени „Правила за кандидатстване и разпределяне на средствата за модернизация на учебния процес в общинските училища“. Комисия разгледа постъпилите искания и разпредели средствата по звена.
    Общата стойност на разпределените средства е в размер на 279 970 лв., като с тях ще бъдат закупени интерактивни дъски, лаптопи, мултимедийни проектори, лицензи за образователен софтуер, дигитални микроскопи, специализирани уреди за замерване на радиация, специализирано оборудване за кабинети по химия, физика и биология, 3D принтер, таблети, 3D очила и активиране на облачната технология G suit for Education.
    Предстои на свое заседание Общински съвет - Пловдив да приеме решение за утвърждаване на разпределените суми поименно за всяко училище.