E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark

Бизнес & Панаир

До началото на юни ще бъдат готови приватизационната оценка, правният…
Преди парламентарните избори от ГЕРБ са предложили друг модел за…
По интернет чрез сайта на Националната агенция за приходи ще…
 Каскада от събития ще предшества Световния винен конкурс, който ще…