E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

 

„Предложението за премахване на контрольора в МБАЛ- Асеновград бе внесено в Общинския съвет без никакви писмени мотиви за него.” Това каза на нарочна пресконференция по темата  Енко Найденов, председател на БСП-Асеновград. Коментар по скандалното решение направиха и представители на   групата съветници от БСП. 

„При разглеждането в комисията никой от съветниците на  ГЕРБ не успя да изложи каквито и да било мотиви. На самото заседание техен представител се опита да отчете причини за отстраняването на контрольора в асеновградската болница, които бяха несериозни и дори, бих казал, незаконосъобразни. Това събужда в нас съмнения, че в МБАЛ „Асеновград“ се готви продължаване на нерегламентирани действия в лечебното заведение.” , заяви Найденов. Той добави, че предложението на ПП ГЕРБ бе подкрепено от гласовете на ДПС и Народен съюз, с което става ясно, че на местно ниво се заформя коалиция между техните партийни структури. 

„Общинския съвет назначи през изминалата 2016 г.  контрольор в заради съмнения за извършване на финансови нередности в болничното заведение.”, коментира Божидар Малинов, председател на комисията по бюджет и финанси в Общинския съвет, който  предостави и финансови документи от доклада на контрольора, от които става пределно ясно положението с бюджета на МБАЛ- Асеновград. „Става дума за редица нарушения, както в провеждането на обществени поръчки от страна на управителя, така и в други счетоводни направления от финансирането на болницата.”.  Малинов акцентира и върху неизрядната и слаба Система за финансово управление и контрол /СФУК/, която не обхваща задължителните в закона 100% от финансите на търговското дружество, каквото е болницата. Действащата към този момент СФУК контролира само 10-12% от тях. Всичко останало се разпределя и контролира по преценка на управителя. Така стои въпросът и с възнагражденията на персонала, където за средната месечна заплата в дружеството е 1156 лв., а същата за управителя е 3736 лв. На въпрос на журналисти може ли финансовото състояние на болницата да е причина за това Решение на общински съвет от БСП контрираха с фактите, че контрольорът взема две минимални работни заплати, а само за реклама през 2016 година  от болницата са отделени над 24 000 лева. 

„Не може дружество с над 2 млн. лв. капитал и над 5 млн. лв. оборот годишно да бъде оставено без контрол от неговия принципал, в случая Общинския съвет. Няма такава практика в никоя друга болница, но в Асеновград това вече е факт” – допълни Божидар Малинов. Той обясни също, че отговорностите на контрольора не са обект нито на вътрешния одит, нито на финансовия одитор в общинска администрация, още по-малко на СФУК, затова в никакъв случай не може да се говори за препокриване на дейности.

На пресконференцията присъстваха още Маргарита Стоилова, Петко Чирпанлиев, Крум Марков и Гео Караданов от групата съветници на БСП в Общински съвет- Асеновград.

 

 

 

Публикувана в Община Асеновград

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Пловдив осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по опазване на околната среда, спазва законността и съблюдава интересите на гражданите. По повод изнесена на пресконференция днес информация относно дейността на инспекцията, касаеща контрола на инсталацията за производство на биогаз в село Труд, уточняваме следното:
От началото на годината досега експерти на РИОСВ–Пловдив са извършили девет проверки по сигнали на жители на с. Труд, свързани с разпространение на неприятни миризми извън границите на централата за биогаз, включително и изненадващи проверки от Министерството на околната среда и водите. През тази година обектът беше включен в Плана за контролната дейност на инспекцията и е извършена комплексна проверка по въздух, отпадъци, шум и екологична отговорност. Не са установени несъответствия с нормативната база.
От 2017 година централата е включена и в графика за емисионен контрол. Извършени са контролни измервания на емисиите на вредни вещества, излъчвани в атмосферата от изпускащото устройство към когенератора. Данните показват спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, съгласно Гьотеборгски протокол. През септември т. г. в обекта бе направена проверка от експерти на МОСВ, Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив и РИОСВ – Пазарджик, при която не са установени несъответствия.
Биогаз-инсталацията е включена и в графика за измерване с мобилна автоматична станция (за период от по 14 дни през всеки сезон на годината), като район за оценка на качеството на атмосферния въздух. Измерванията са извършени през март, юни, август и ноември при оптимално натоварване на централата, като по време на проверките не са подавани сигнали за миризми в РИОСВ–Пловдив.. Резултатите не са показали влошаване качеството на атмосферния въздух в село Труд.
През октомври 2017 г. са извършени пробовземания на почвени проби в района на централата от Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда. Към настоящия момент са получени резултати за метали – никел, хром, кобалт, цинк, мед и олово и те показват стойности под максимално допустимите концентрации, съгласно Наредба № 3/2008 г. за норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. Извършено е пробонабиране за анализ на течната фракция от ферментационния продукт, получен в обекта. Не са установени наличия на вредни вещества в него.
По повод жалби на Инициативен комитет в село Труд, адресирани до различни институции са подготвени подробни информации за предприетите действия и извършен контрол от страна на РИОСВ–Пловдив до Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Във връзка с неприятни миризми от река Пясъчник, усетени на територията на село Труд, беше установено, че са предизвикани от задържане на отпадъчни води в резултат на нарушена проводимост. За това е информиран областният управител на Пловдив за сформиране на комисия и отстраняване на проблема в засегнатите участъци.
Неистина са твърденията за липса на адекватен контрол на кариерата в село Куртово Конаре. В резултат от извършени проверки и ефективен контрол от РИОСВ бяха установени нарушения от оператора на кариерата. Наложени бяха три наказателни постановления на обща стойност 8000 лв. След обжалване, те са потвърдени от Административен съд–Пловдив. Уведомено беше Министерството на енергетиката, което спря концесията, в резултат на ефективния контрол на РИОСВ-Пловдив.
По повод коментара на Сдружение за граждански контрол – защита на животните за издадено решение да не се извършва ОВОС на изменение на ОУП на община Пловдив от доц. Стефан Шилев, информираме, че това е поредната неистина от твърденията на екоорганизациите, тъй като решението е издадено от предходния директор на РИОСВ–Пловдив през 2014 г.
Благодарение на работата на експертите на инспекцията бяха преустановени замърсяванията на река Чая от големи промишлени предприятия, включително бяха спечелени делата по обжалване на наказателните постановления. Преустановено беше и замърсяване на река Леновска и река Потока. Установени бяха нерегламентирани изземания на подземни богатства и бяха сезирани компетентните органи. Бяха наложени санкции в размер на 40 000 лв. за замърсяване на въздуха от предприятия в градовете Стамболийски и Пловдив.
Само от началото на година са извършени над 980 извънредни проверки по сигнали, извън проверките, включени в Плана за контролната дейност. Съставени са 74 наказателни постановления през последната година, от които едва 3 са отменени от Съда. Всичко това е доказателство за активната работа на екипа на РИОСВ-Пловдив за контрола по опазване на околната среда и спазване на законността в интерес на гражданите, поради което не приемаме обвиненията за липсата на контрол и неспазване на задълженията на инспекцията.

Публикувана в Пловдив

Жена е загинала, а друга е с опасност за живота след катастрофа между селата Долно Церовене и Дългоделци. За това информираха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Сигналът за инцидента е подаден в 10:20 часа вчера. Жена, управлявала лек автомобил "Пежо", по първоначални данни, движейки се с несъобразенa скорост, е изгубила контрол над превозното средство.
Тя е навлязла в насрещното платно за движение и се е блъснала челно в лек автомобил "Мерцедес". В следствие на удара е починала 74-годишна пътничка, която се е возила в "Пежо"- то.
Водачката е настанена в болница с опасност за живота. Пътниците от другия автомобил са настанени в болница с контузни рани и са без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Публикувана в Крими

На 18-ти ноември световната общественост отбелязва юбилейния 10-ти Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците - European Antibiotic Awareness Day (EAAD), една инициатива на Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) от 2008 г. Тази кампания се  провежда и под егидата на СЗО с участието и на САЩ и редица неевропейски страни по целия свят. През 2017 г. „Европейският ден на антибиотиците отново ще бъде кулминацията на Световната седмица за разумна употреба на антибиотиците 13-19 ноември“, заяви ръководителят на Катедра Микробиология и Имунология в МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Откритието и въвеждането на антибиотиците в началото на 20-ти век доведоха до съществено намаляване на броя на смъртните случаи, причинени от широко разпространени в миналото и често смъртоносни инфекции. Едновременно с това обаче, неразумното и често неправилно използване на антимикробни средства в хуманната и ветеринарната медицина, доведоха до появата и разпространението на резистентни микроорганизми, както и до липсата на ефект от лечението и повишаване риска от смъртен изход.

Всяка година кампанията European Antibiotic Awareness Day е насочена към определена таргетна група - пациенти и широка общественост, общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, медии или политици и т.н. През тази година акцентът е поставен върху проблема с нарастващата множествена или комбинирана резистентност (полирезистентност) сред бактериите. В рамките на Световната седмица за разумна употреба на антибиотиците (13-19 ноември) ще се обърне особено внимание върху критичната роля на медиците за редуциране на антибиотичната резистентност в здравните заведения, чрез превенция и контрол на инфекциите, асоциирани с медицинското обслужване, наричани до неотдавна вътреболнични инфекции (ВБИ). Тези инфекции почти винаги се причиняват от полирезистентни микроорганизми. Според доклада на ECDC през 2016 г. множествената резистентност към няколко антибиотични групи продължава да нараства сред Escherichia coli и Acinetobacter. При Escherichia coli тенденцията за нарастване на комбинираната резистентност към флуорхинолони, трето-генерационни цефалоспорини и аминогликозиди се забелязва в страните от целия Европейски съюз още от 2013 г. Още по-обезпокояващ е фактът, че през последните няколко години щамовете Acinetobacter, резистентни на флуорхинолони, аминогликозиди и дори на карбапенеми, се изолират във все по-голям дял в Прибалтийските републики и страните от Южна и Юго-източна Европа, вкл. и  България. Тази тенденция е много обезпокоителна, защото терапевтичните възможности при пациенти, инфектирани с такива полирезистентни бактерии, са изключително ограничени.

Във връзка с 10-тия Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците, Европейският комисар за здравеопазването и безопасността на храните Витенис Андриукайтис подчертава: „...с нарастващата резистентност, дори към антибиотиците от посленда линия, ние се изправяме пред плашещо бъдеще, в което рутинната хирургия, ражданията, пневмониите и дори кожните инфекции отново ще станат животозастрашаващи“ и добавя, че това е ключов компонент от приетия през юни 2017 Нов общ план на действие в Европейското здравеопазване, насочен срещу нарастващата лекарствена резистентност сред микроорганизмите.

За да има успех в борбата с антибиотична резистентност сред бактериите и подобряване на настоящите тенденции в световното здравеопазване е необходимо активното участие на всички страни от Европейския съюз в тази и подобни кампании.


Катедрата по микробиология и имунология при МУ - Пловдив, и Микробиологичната лаборатория при УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив, инициират информационна кампания, свързана с Европейския ден на антибиотиците. И тази година ние изпращате тези информационни бюлетини до всички клиники на болницата, информираме студентите на лекции и упражнения за необходимостта от правилно използване на антибиотиците като част от кампанията за 10-тия Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците - European Antibiotic Awareness Day.

Публикувана в Здраве

ОП „Организация и контрол на транспорта“ информира, че на 17 ноември – петък, от кметството в район „Южен“ започват да премахват заслона на автобусна спирка №291 /Първа инвестиционна банка/.
Спирката се намира пред банковия клон на ул. „Скопие“ до кръстовището с ул. „Пере Тошев“ и в близост до парк „Белите брези“. Тъй като мястото е оживено, от предприятието призовават за повишено внимание гражданите, които чакат автобуси №11, 36 и 37 или са в зоната по други причини.
Вече се изпълнява поръчката за изработване на нов заслон, който съвсем скоро ще бъде монтиран за по-голямо удобство на хората. 
 

Публикувана в Пловдив

Две повдигнати пешеходни пътеки са направени на ул. „Съединение“ до училище „Димитър Матевски“, а други две – на бул. „Шести септември“ до кино „Екоплекс“ и ул. „Янко Сакъзов“ до Университета по хранителни технологии.
„Изграждането на повдигнати пешеходни пътеки е част от стратегията на общината за безопасност на движението. Приоритетно работим на невралгични места с риск от пътно-транспортни произшествия с пешеходци“, коментира заместник-кметът на Пловдив по транспорт инж. Златин Велев. 
Директорът на ОП „Организация и контрол на транспорта“ инж. Борислав Кръстев допълни, че поредните 4 нови повдигнати пешеходни пътеки в града са обозначени със съответната вертикална и  хоризонтална маркировка. Наскоро с LED лампи там бе обновена светлинната сигнализация тип „Бягащ пешеходец“, която сега се вижда от достатъчно разстояние, така  че шофьорите да намалят скоростта до 30 км/ч при преминаването на пешеходните пътеки.
Предишните повдигнати пътеки за пешеходци бяха пуснати през септември на кръстовищата на ул. „Стефан Стамболов“ с ул. „Славееви гори“ и на „Брезовско шосе“ с ул. „Борба“. Тези дни предстои изграждането на такава пътека и до училище „Елин Пелин“.
 

Публикувана в Пловдив

Предстои да се създаде звено за контрол или туристически инспекторат към Министерството на туризма, съобщила в Боровец министърът на туризма Николина Ангелкова, информираха от министерството. Ангелкова е участвала в работна среща с представители на контролните институции, местната власт и бизнеса за подготовката на зимния сезон.

 

Новото звено ще има специфичните контролни правомощия, които до момента се осъществяват от Комисията за защита на потребителите. Ангелкова e подчертала, че съвместните проверки с КЗП ще продължат. Всичко, свързано с потребителските права, ще се запази в обхвата на КЗП съобразно Закона за защита на потребителите. Тя e съобщила, че се предвижда инспекторът да има шест регионални структури - в Боровец, Банско, Пампорово, Варна, Добрич и Бургас.

 

Министър Ангелкова казала още, че сред основните приоритети на правителството е намаляване на административната тежест, а за туризма е и транспонирането на Евродирективата за пакетните пътувания. Те са включени в предложенията за промени на Закона за туризма, който предстои да се внесе в Народното събрание до края на ноември. С промените в закона някои изисквания за отделни категории места за настаняване ще бъдат промени или ще отпаднат, като това няма да се отрази на качеството на услугите, била категорична министър Ангелкова.

 

В началото на зимния сезон съвместно с КЗП ще се инспектират ски пистите. Ще се проследи дали се спазва категоризацията на пистите и дали те имат нужните информационни знаци. Преди всичко трябва да се гарантира високото качество на туристическата услуга и на първо място сигурността на туристите, казала още министър Ангелкова. Тя припомнила, че миналата зима, в страната е имало 19,6 на сто ръст в чуждестранните посещения. Тогава над 1,4 млн. чужди туристи са пребивавали в страната. 

Публикувана в България
Четвъртък, 02 Ноември 2017 17:22

Намаляват нарушенията в туризма

 В резултатите от контролната дейност през последните периоди от две-три години насам се улавя трайна тенденция за намаляване общия брой нарушения при предлагането на туристически продукт, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в к.к. „Боровец“, където бе обсъдена готовността за предстоящия зимен сезон.

 „Надявам се, че през задаващия се сезон тази тенденция ще се запази. Ето защо това, което планираме да направим в рамките на нашата програма 2017-2018, е най-напред да започнем, когато условията позволяват това, надявам се преди официалното откриване на сезона и увеличаването на потока от туристи, проверки в обектите, в които сме забелязали нередности. В това число и при различни съоръжения съвместно с колегите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, каза Маргаритов. Той почерта, че превантивните проверки биха дали по-голямо спокойствие на старта на сезона, че поне част от констатираните нарушения в миналото са преодолени и обектите могат спокойно да започнат работа и да посрещнат първите си гости.

 Маргаритов добави, че в хода на сезона Комисията ще разчита, както на инспекторите от регионалните си дирекции, така и на командировани служители от морските дирекции с цел уплътняване на екипите. „Ще търсим и тази формула която показа добрата си ефективност през летния туристически сезон, а именно – създаването на съвместни екипи с колеги от други контролни органи. Тя работи ефективно и полезно поне в две накоси. Първо, не се създават излишни затруднения пред самите търговци, когато те биват посещавани само веднъж за определена проверка, а не от всички поотделно. И второ, вътрешният самоконтрол на представителите на тези институции по време на проверките като една антикорупционна гаранция“, каза още председателят. 

Публикувана в България

Отсечката на ул. „Даме Груев“ между бул. „Кукленско шосе” и ул. „Братя Бъкстон“ ще бъде затворена за движение утре – 03.11.2017 г./петък/, в интервала от  09:00 ч. до 15:00 ч. Причината е авариен ремонт на магистрален водопровод. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.
Маршрутът  на автобусите по линия  №37 от вътрешноградския транспорт се променя,  както следва:
В посока ул. „Юндола” – ЕАЗ: бул. „Цар Борис III Обединител” -  спирка №13 – ПУ „Паисий Хилендарски”, десен завой по бул. „Христо Ботев” - спирка №14 – срещу Сточна гара, ляв завой по бул. „Македония” - спирка №15 – магазин „Била 2”, ляв завой по ул. „Даме Груев”, десен завой по ул. „Охрид”- спирка №275 – ул. „Охрид” /запад/, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: ул. „Охрид” -  спирка №380 – ул.  „Охрид” /изток/, ляв завой по ул. „Даме Груев”, десен завой по бул. „Македония” - спирка № 42 – срещу магазин „Била 2”, десен завой  по бул.„Христо Ботев” - спирка №43 - Сточна гара, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител” - спирка №44 – „Байкал”, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Публикувана в Пловдив

За да се осигури нормалното транспортно обслужване на гражданите в Пловдив за Задушница, ОП „Организация и контрол на транспорта“ съобщава, че на 04.11.2017 г. /събота/ автобусите по линии №7, 11, 25, 27 /празничен маршрут до траурен парк „Север“/, 36 , 66, 93 и 116 ще работят с делнично разписание. По традиция на този ден много хора отдават почит на починалите свои близки.

Публикувана в Пловдив
Страница 1 от 9
banner728