E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Пловдивският апелативен съд измени доживотната присъда, с която подсъдимия Божидар А. е признат за виновен в това, че на 13.06.1999г. в гр. Пловдив , пред вход „Г“ на блок 131 в ЖК“Тракия“ е извършил убийството на митническия служител Георги Д. и му наложи наказание от ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Негов подбудител е бил Евгений М., но той е починал на 3.02.2012г. Съдът намали и присъдата на втория съучастник и подбудител Иван. К. от петнадесет години и шест месеца затвор на СЕДЕМ ГОДИНИ.
Мотивите на съдиите за намаляване на присъдата на Божидар А. са, че извършеното от него убийство е тежко деяние по смисъла на Наказателния кодекс, но не се отличава с изключителна опасност за обществото.
Апелативните магистрати са преценили, че в случая начинът на осъществяване на престъплението не завишава обществената опасност на деянието. Това е така, тъй като убийството е извършено с един изстрел в тялото на пострадалия, след което подсъдимия Божидар А. без да се интересува дали и доколко този изстрел е бил достатъчен за причиняване на смъртта на Георги Д., изплашен и притеснен напуснал местопрестъплението. Тези обстоятелства не могат да характеризират деянието като брутално и жестоко, както е приел в мотивите си Окръжния съд, още повече, че липсва и обвинение убийството да е извършено с особена жестокост. Не без значение е и изминалия изключително дълъг период от извършване на престъплението до реализиране на наказателната отговорност, който не може да не бъде отчетен в полза на подсъдимия.
В мотивите за намаляване присъдата на вторият подсъдим Иван К. съдът приема, че това се прави заради съдействието, което е оказал на разследващите органи. Благодарение на неговите обяснения е доказано престъплението извършено от Божидар А.
Апелативният съд потвърди присъдените от Окръжния съд обезщетения за неимуществени вреди, а именно, подсъдимите да заплатят по 100 000 лв. на двамата граждански ищци и частни обвинители.
Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд в петнадесетдневен срок. 
Божидар А. има втора доживотна присъда за убийство, която обжалва пред Апелативен съд-Пловдив. Делото е насрочено за 13.09.2018г., когато ще продължи с разпит на свидетели.

Публикувана в Крими

Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата, с която Окръжния съд в града под тепетата осъди Катя Лерца на 2,4 години лишаване от свобода за предизвикано пътно-транспортно произшествие на бул. „Санкт Петербург“ в Пловдив, при което на 13 май м.г. беше причинена смъртта на полицейски служител. Наказанието следва да се изтърпи реално при първоначален общ режим. Подсъдимата е лишена и от право да управлява моторно превозно средство за срок от четири години.

 

Магистратите посочват, че тезата на защитата за съпричиняване на катастрофата от страна на полицая е категорично опровергана. Той е предприел действия за спиране и извършване на проверка на друг автомобил, движещ се пред този на подсъдимата, в крайна лява лента.

Според Апелативния съд, служителят на реда от достатъчно голямо разстояние е подал знак със стоп-палка и реално е бил видим за Катя Лерца. Освен това в този момент в средната лента, при три налични, е нямало приближаващи автомобили.

Апелативният съд отхвърли искането за условно наказание, приемайки че за поправянето на подсъдимата е наложително то да бъде изтърпяно реално в затвора. Заради това, че Лерца вече призна фактите, изложени в обвинителния акт, делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие и първоначално определеното наказание беше намалено с една трета.

 

В решението на съда е посочено още, че подсъдимата е управлявала автомобила си със скорост двойно по-висока от разрешената. Освен това по целия булевард „Санкт Петербург“ в момента на произшествието е имало концентрация на много хора, поради провеждането на големия Народен събор в Пловдив.

 

Като отегчаващо отговорността обстоятелство е отчетено, че след извършване на деянието свидетелството за правоуправление на подсъдимата е отнето. Скоро след произшествието контролните органи са установили, че тя въпреки това управлява автомобил без книжка, за което й е съставен акт за нарушение.

 

По делото са събрани и доказателства, от които е видно, че подсъдимата многократно е нарушавала и преди това правилата за движение по пътищата.

Решението на Пловдивския апелативен съд не е влязло в сила и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Публикувана в Пловдив

По внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Бургас и осъдителни присъди на три съдебни инстанции, ВКС наложи общо наказание от 12 години „лишаване от свобода“ на Осман Сюлейман (на 31 г.), 11 години „лишаване от свобода“ на Исмаил Али (на 35 г.), 10 години „лишаване от свобода“ на Орхан Хюсеин (на 38 г.), 10 години „лишаване от свобода“ на Азис Хюсеин (на 33 г.) и 12 години „лишаване от свобода“ на Костадин Неделчев (на 33 г.), за извършени две престъпни деяния. Те са признати за виновни в това, че на 09.07.2005 г., около 02:30 часа, на около 3 км край с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас, до „Бялата чешма“, в съучастие като извършители, извършили действие с цел да възбудят и удовлетворят полово желание без съвкупление с малолетно момиче, като блудството е извършено чрез употреба на сила и заплашване, извършено от повече от две лица и представляващо особено тежък случай – престъпление по чл. 149, ал. 4, т. 1, вр. ал. 3 (в редакция ДВ, бр. 62 от 1997 г., а понастоящем ал. 5, т. 4), вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54 от НК. Петимата мъже са признати за виновни и за това, че на същите дата и място и по същото време, в съучастие като съизвършители се съвкупили с малолетното момиче, като я принудили към това със сила и заплашване, деянието е извършено от повече от две лица и представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 152, ал. 4, т. 1 и т. 4, вр. ал. 3, т. 1, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54 от НК. Към момента петимата мъже се намират в Затвора, където изтърпяват наложените им наказания при „строг“ режим. Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Публикувана в България

Шест години затвор постанови Върховния касационен съд за Александър Донов и Патрик Първев, които причиниха тежка телесна повреда на Христо Татеосян - Еци.

Върховният касационен съд потвърди решението на Софийски апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване. 

 

На 20 юли 2015 г. Донов и Първев затворили детето в шкаф.Христо бил поверен на грижите им, защото майката Невена Велинска, която е цигуларка, често пътувала. Тя плащала по 1200 лв. , за да гледат детето й. Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите срещу решението на Софийския апелативен съд. 

 

С присъда от 10.02.2017 г. на Софийския градски съд подсъдимите Донов и Първев са признати за виновни в това, че на 20.07.2015 г. за времето между 18.00 ч. и 21.20 ч. в София в съучастие са причинили на малолетния Христо Татеосян тежка телесна повреда, поради което им е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. 

 

Подсъдимите са осъдени да заплатят на гражданския ищец Христо Татеосян, чрез неговия законен представител, сумата от 60 000 лв. – обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди. 

 

С решението на Софийски апелативен съд първоинстанционната присъда е изменена единствено във връзка с определеното място за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“. 

 

Според тричленния състав на Върховния касационен съд, касационните жалби са неоснователни. Върховните съдии приемат, че въззивният съд правилно е квалифицирал деянието като тежка телесна повреда. Видът на телесното увреждане е преценен съобразно промяната в здравословното състояние на малолетния Христо Татеосян, настъпила веднага след инцидента и изразена в остър кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и хигром, експертно определена като постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота на пострадалия. Вещите лица са защитили своето становище, възприето и от инстанционните съдилища, че без проведената спешна, адекватна и високоспециализирана оперативна интервенция в болнично заведение закритата тъпа травма на главата неминуемо е щяла да доведе до смъртта на детето. 

 

Твърденията на жалбоподателите Александър Донов и Патрик Първев за недоказаност на деянието не могат да бъдат разгледани в касационното производство, тъй като приетите от въззивната инстанция факти по случая са окончателни. 

 

В решението си Софийски апелативен съд мотивирано е изследвал събраните по делото доказателствени източници. Доводи за съвместния принос на двамата подсъдими в причиненото от тях телесното увреждане са изложени в актовете на предходните съдебни инстанции, поради което касационната проверка приема правната теза на тези съдилища за единна. Възражението за допуснато съществено процесуално нарушение с отказа на въззивната инстанция да събере нови доказателства, се приема от върховните съдии за неоснователно. 

 

Според тричленния състав на Върховния касационен съд отказът на въззивния съд да назначи нова съдебно-медицинска експертиза за здравословно състояние на малолетния Христо Татеосян след проведената оперативна интервенция (в подкрепа на тезата им за друго телесно увреждане, различно от приетото с присъдата) не е повлиял върху правилността на обжалвания съдебен акт и правата на подсъдимите не са били накърнени. 

 

Въззивният съд е подкрепил изложените от първата инстанция съображения при индивидуализацията на санкцията, където са посочени всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства за конкретната обществена опасност на извършеното деяние и личността на двамата подсъдими. Според съдебния състав на Върховния касационен съд санкцията, наложена на подсъдимия Първев, е съответна на тежестта на престъплението и на личностната му характеристика, поради което е справедлива. Направеното в съдебно заседание искане за намаляване на наказанието на подсъдимия Донов, което не е предявено в касационната му жалба, не подлежи на касационна проверка. Съдът приема, че отсъства необходимост от занижаване на санкцията в интерес на този подсъдим, наложена от други, служебно изведени от съдебния състав, обстоятелства. 

 

Тричленният състав на Върховния касационен съд приема, че правилно е преценено като справедливо и присъденото обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди в размер на 60 000 лева, дължими от всеки от подсъдимите. 

Публикувана в България

Присъда по делото срещу Ахмед Муса и 12 други имами се очаква да бъде обявена днес от Пловдивският апелативен съд. Те са обвинени в проповядване на антидемократична идеология и в насаждане на омраза на религиозна основа, съобщи бтв.

Делото продължава вече 8 години. Процесът беше върнат за преразглеждане през 2016 г., когато Върховният касационен съд отмени първоначалната присъда. Апелативният съд беше осъдил Ахмед Муса на 2 години лишаване от свобода, а неговите 12 сподвижници бяха освободени от наказателна отговорност.

По-рано през 2014 г. Муса беше признат за виновен.

 

Той беше освободен от ареста в началото на декември миналата година след близо двугодишен престой.

Публикувана в Пловдив

Бившият лекар на националния отбор на САЩ по гимнастика Лари Насар бе осъден на 175 години затвор. Присъдата се базира на различни обвинения, сред които за изнасилване и разпространение на детска порнография.

 

"Вие сте недостоен да излезете от затвора. Току-що подписах смъртната ви присъда", обяви съдийката по делото, а думите й обиколиха света.

 

Насар бе обвиняем за сексуално посегателство над 156 гимнастички по време на медицински прегледи, пише Блиц спорт.

Публикувана в Свят

Невена Тенева, която уби преди две години новороденото си момиченце съжалява за постъпката си и умолява за втори шанс. "Бял ден не съм видяла откакто осъзнах грешката си. Няма да оцелея в затвора. Искам да ми дадете втори шанс да се грижа за децата си и да работя". С този призив се обърна към хасковските окръжни съдии Невена Тенева от димитровградското село Сталево, пише "България днес". 35-годишната жена опита да умилостиви магистратите, като се надява да отменят 2-годишната й присъда. Невена бе призната за виновна, че е убила новороденото си дете през януари 2016 година. Според защитата присъдата на димитровградския съд е неадекватна, а според прокуратурата – жалбата срещу решението е неоснователна. На съдебното заседание вчера бе изслушан психолог, който работи с майката и нейните деца. Според специалиста емоционалната връзка между майката и нейните деца е скъсана и чак след известно време подсъдимата ще може да се грижи за тях. Към момента челядта й е в приемно семейство в село Ябълково. "Невена има голяма нужда от подкрепа, за да се чувства пълноценна. Децата са добре приети в новото си семейство, но си личи, че липсва бащата, който те никога не са имали", смята психологът. Адвокатът на Невена Тенева заяви, че тя никога не е планирала убийството и не е съзнавала какво прави. През цялото време майката убиец плачеше. Очаква се съдът да обяви присъдата до месец.

 

 

Публикувана в България
Вторник, 02 Януари 2018 16:12

Съдят мъж и жена убили таксиджия

Окръжната прокуратура във Варна е предала на съд 24-годишната Ренета К. от Несебър и 27-годишния Космас К. от Дългопол. Те ще отговарят за грабеж на таксиметров шофьор от Варна, придружен с убийството му. Престъплението, извършено в съучастие от двамата, се наказва с лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. С присъдата съдът може да постанови и конфискация на цялото или на част от имуществото, ако те бъдат признати за виновни.

Тежкото криминално деяние било извършено на 9 срещу 10 април 2017 г. Целта на грабежа на таксиметровия шофьор била набавянето на средства за живот, тъй като и Ренета, и Космас, които живеели на семейни начала, не работели. Единственият доход, с който двойката разполагала, била социалната пенсия на 27-годишния младеж, който страдал от детска церебрална парализа. 

Публикувана в Крими

Египетски съд призна британка за виновна в контрабанда на стотици хапчета забранено силно болкоуспокоително и я осъди на три години затвор, предаде БТА, цитирайки АП. 33-годишната Лора Плъмър от град Хъл в Обединеното кралство бе арестувана през октомври, след като пристигна в курорт Хургада на Червено море. Жената настоява, че е невинна и обяснява, че е носела таблетките "Трамадол" за египетския си партньор, който страдал от хронични болки в гърба. Трамадолът е обявен от египетските власти за незаконно лекарствено средство, защото масово се употребява като заместител на хероина. Във Великобритания то се продава с рецепта. Семейството на британката каза, че тя е знаела, че лекарството е забранено в Египет и изтъква, че тя не е опитала да скри таблетките, пристигайки в Хургада. Присъдата може да бъде обжалвана. Карл Търнър, депутатът от избирателния окръг на Плъмър, каза, че британският външен министър Борис Джонсън и държавният министър за Северна Африка Алистър Бърт са повдигнали въпроса за съдбата на британската пред египетските власти.

 

 

Публикувана в Свят

Пловдивският окръжен съд ще заседава по жалбата на бизнесмена Атанас Червенков-Райфъла срещу наложената му присъда от 13 години затвор. Райфъла и още четирима мъже са обвинени в опит за предумишлено убийство и палежи на депутатски коли.

 

През януари т.г. магистратите признаха Червенков за виновен, че е подбудил опита за убийство на управителя на частен медицински център Аргир Гяуров, който беше намушкан многократно с нож във входа на жилищния блок, в който живее.

 

Райфъла бе признат за виновен и за опожаряването на семейните автомобили на бившия депутат Антоний Йорданов, както и за нелегално пренасяне на боеприпаси.

Публикувана в Крими
Страница 1 от 24