E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 13 Юни 2018 14:02

Намалиха присъдите за убийството на митничар

Написана от

Пловдивският апелативен съд измени доживотната присъда, с която подсъдимия Божидар А. е признат за виновен в това, че на 13.06.1999г. в гр. Пловдив , пред вход „Г“ на блок 131 в ЖК“Тракия“ е извършил убийството на митническия служител Георги Д. и му наложи наказание от ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Негов подбудител е бил Евгений М., но той е починал на 3.02.2012г. Съдът намали и присъдата на втория съучастник и подбудител Иван. К. от петнадесет години и шест месеца затвор на СЕДЕМ ГОДИНИ.
Мотивите на съдиите за намаляване на присъдата на Божидар А. са, че извършеното от него убийство е тежко деяние по смисъла на Наказателния кодекс, но не се отличава с изключителна опасност за обществото.
Апелативните магистрати са преценили, че в случая начинът на осъществяване на престъплението не завишава обществената опасност на деянието. Това е така, тъй като убийството е извършено с един изстрел в тялото на пострадалия, след което подсъдимия Божидар А. без да се интересува дали и доколко този изстрел е бил достатъчен за причиняване на смъртта на Георги Д., изплашен и притеснен напуснал местопрестъплението. Тези обстоятелства не могат да характеризират деянието като брутално и жестоко, както е приел в мотивите си Окръжния съд, още повече, че липсва и обвинение убийството да е извършено с особена жестокост. Не без значение е и изминалия изключително дълъг период от извършване на престъплението до реализиране на наказателната отговорност, който не може да не бъде отчетен в полза на подсъдимия.
В мотивите за намаляване присъдата на вторият подсъдим Иван К. съдът приема, че това се прави заради съдействието, което е оказал на разследващите органи. Благодарение на неговите обяснения е доказано престъплението извършено от Божидар А.
Апелативният съд потвърди присъдените от Окръжния съд обезщетения за неимуществени вреди, а именно, подсъдимите да заплатят по 100 000 лв. на двамата граждански ищци и частни обвинители.
Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд в петнадесетдневен срок. 
Божидар А. има втора доживотна присъда за убийство, която обжалва пред Апелативен съд-Пловдив. Делото е насрочено за 13.09.2018г., когато ще продължи с разпит на свидетели.