E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Неделя, 13 Август 2017 13:06

Усмивките били 3 типа

 

 

Механизмът на усмивката е изключително интересен. Екип от учени от университетите в Кардиф и Глазгоу се опита да разбере по какъв начин хората с помощта на усмивка изразяват не само радост.

 

Усмивката е най-разпространеното и най-гъвкавото изразяване на емоции, което е предназначено за привличане на внимание, манипулация и други социални взаимодействия, които са формирани в обществото в течение на хилядолетия.

 

Учените са обособили три основни типа усмивки:

 

„Възнаграждаваща“ – тя изразява щастие или поощрение. По този начин родителите гледат детето си, например.

„Приемаща“ – тя демонстрира настройка към адресата.

„Превъзхождаща“ – указва на човека неговото положение в социалната йерархия от гледна точка на събеседника.

След като е налице тази класификация, учените решили да генерират 3D модели и да формулират кои са основните характеристики на усмивките. Това ще им помогне в бъдеще да обособят подтипове.

 

Точните описания ще са от полза на хората, които искат да се ориентират по-добре в междукултурната комуникация. Типовете усмивки се различават по значение в различните страни. Съществуват и вариации.