E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Събота, 02 Септември 2017 09:31

Откриха изложба „Есенно” в „Недкович”

 

 

 

Изложба живопис под мотото „Есенно” бе открита тази вечер в двора на музейна къща „Недкович” в Стария град.

Организатори на събитието са Община Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив”, Сдружение „Синя зона” и Галерия

„АлтерЕго”.

 

В тазгодишното издание на арт форума участват 17 имена от различни градове в България:  Аделина Алексиева

(Пловдив), Паола Стоева (София), Надежда Белева (София), Миню Бонев (Габрово), Петкан Наков (Ловеч),

Тихомир Витков (Ловеч), Васко Василев (Елхово), Иван Василев (Ловеч) , Цветелина Цонева (Попово), Никола

Русев (Плевен),  Мариана Маринова (София), Милко Дачев (Троян ), Веселин Дамянов (София), Кирила Георгиева

(Пловдив), Иван Велчев-Йово (Плевен), Жоржета Тодорова (Велико Търново) и Марина Вълчева (София).

 

Изложбата е традиционна, като се провежда за 14-ти път.

 

Сдружение “Синя зона” възниква през 2000 г. като обединение на художници в неравностойно положение.

Регистрацията в съда е през 2005 г. като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, със седалище гр.

Ловеч. В него членуват художници от цялата страна. Целите му са: подпомагане социалната интеграция,

образованието, духовното израстване и развитие на хора с трайно намалена работоспособност.В своята дейност

сдружението съдейства за издигане на социалния статус на хората с трайно намалена работоспособност, за

включването на външни лица в провеждането на различни дейности по социалната интеграция и сътрудничи на

договорна и икономическа основа с други организации.

 

През годините художниците  от „Синя зона” имат множество изяви на различни места в страната.

 

„Избрано е мотото „Есенно” във връзка с предстоящия сезон.Картините са рисувани специално за пространството

в двора на къща „Недкович”. Сюжетите са разнообразни, като тази година изложбата е многоцветна, вдъхновена,

поради разнообразието в стилистиката на авторите”, каза Тихомир Витков, куратор на експозицията и

председател на сдружение „Синя зона”.

 

Пловдивчани и гости на града могат да разгледат 45-те картини до 30 септември.

banner728