E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Четвъртък, 18 Май 2017 08:07

Съветниците гласуват промените и парите за Пловдив 2019

 

Иван Тотев излиза от Управителния съвет на фондация „Пловдив 2019“, където беше председател, а за поста  ще предложен на бившия зам.-кмет по транспорт и сигурност Александър Държиков. Решението ще бъде взето на днешната сесия на ОбС Пловдив.

Държиков ще бъде новият зам.-кмет по култура в общината на мястото на Амелия Гешева, която отиде в Министерството на културата.

С 2 139 790 лева ще разполага „Пловдив 2019“ през  2017г.. Предложението за приемане на бюджета на фондацията е част от дневния ред на днешната сесия на ОбС. Финансовата рамка се формира от един милион и половина субсидирането от Община Пловдив и близо 570 000 лева преходен остатък.

 

917 000 лева се насочват за одобрените проекти от първата сесия на отворената покана на Пловдив „2019“, а 80 000 лева са за консултантски услуги. В перото маркетинг и реклама са заделени 130 000 лева. За заплати, разходи и командировки сумата възлиза на 723 000 лева. 20 000 лева са за международни дейности.