E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Вторник, 31 Май 2016 13:53

Пловдив 2019 набира проекти за Европейска столица на културата

Фондация “Пловдив 2019” обявява две отворени покани за програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019, с които цели да привлече културни оператори и артисти от страната и чужбина, които да се включат в реализацията на инициативата.

 

Отворените покани са насочени към апликационната книга на града и към нови проекти, свързани с голямото събитие.

 

1. Поканата за разработване на проекти от апликационната книга на Пловдив е насочена към развиването и преоценката на проектните предложения, с които градът спечели титлата Европейска столица на културата през 2014 г. Това са над 60 проекта, които са част от концепцията на Пловдив “Заедно” за най-голямата културна инициатива на ЕС.

 

2. Поканата за нови проекти се отваря, за да обогати предварителната програма с допълнителни идеи и проекти и да разшири възможността за участие в нея. Проектът е дългосрочен, за това Общинската фондация търси културни оператори, които да предложат нови идеи и събития до и по време на 2019 година.

 

Целите, критериите и методиката за оценка, както и апликационните формуляри по двете покани са идентични. Те се различават само в своите приоритети.

Всички постъпили предложения ще се разглеждат от експертно жури, в което участват артистичният директор на фондацията, германски консултанти и експерти в различни области.

Журито ще разглежда проектите, постъпили в поканата по апликационната книга, всеки месец. Новите проекти ще бъдат гледани на три сесии с три крайни срока през годината.

Двете покани ще бъдат отворени в следващите 6 месеца - от 31 май до 10 декември 2016.