E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 24 Ноември 2017 09:01

Реализират проект Литературен ренесанс


На 29 ноември 2017 г., сряда, от 10.30 ч. в Заседателната зала на Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (втори административен етаж) ще се състои пресконференция за запознаване на медиите и обществеността с проекта „Литературен ренесанс в Пловдив“. Той е част от Програмата на инициативата Пловдив – европейска столица на културата – 2019. Проектът е изготвен от Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо“ и се реализира съвместно с Общинска Фондация „Пловдив 2019“.
Основната задача, която „Литературен ренесанс в Пловдив“ си поставя е развитието на публиките на РНБ „Иван Вазов“ и читалищата в града, в качеството им на културни институти, чрез различна по форма и съдържание работа в България, Македония, Германия и Италия. Предвидени са редица събития и дейности като изследвания, изложби, срещи с автори и издателства и др. Специален акцент се поставя върху два конкурса за превод на художествен текст от италиански и немски езици, виртуално състезание „Европейски столици на културата“ и Месец на литературата през 2019 г. На пресконференцията ще бъдат представени програмните намерения в подробности, същността на основните събития,  целевите групи, очакваните резултати в България и зад граница и партньорите – РНБ „Иван Вазов“, читалище „Алеко Константинов – 1954“, Национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопие, Република Македония и Гьоте-институт – България.
В пресконференцията ще вземат участие авторите и организаторите на събитието от СНЦ „Писалка и перо“ и Общинска Фондация „Пловдив 2019“, както и представители на всички партниращи институции.
Очакваме Ви на 29 ноември 2017 г. в 10.30 ч. в Заседателната зала на РНБ „Иван Вазов“ – Пловдив.