E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Aquapark
Събота, 16 Септември 2017 10:18

Еквус и Марко Проклети играят на Сцена на кръстопът

Младежки театър „Николай Бинев“  представя  пиесата „Еквус“ от Питър Шафър на фестивала "Сцена на кръстопът". Постановката е от 19.00 часа в Голамата зала на Драматичния театър в Пловдив.Превод: проф. Здравко Митков
Режисьор: Стайко Мурджев
Сценография и костюми: Елица Георгиева
Авторска музика: Петър Дундаков
Хореография: Станислав Генадиев
Фотограф: Гергана Дамянова
Участват: Малин Кръстев, Севар Иванов, Светослав Добрев, Станка Калчева, Гергана Христова, Ния Кръстева, Юлиян Петров, Петър Дочев, Ярослава Павлова, Александър Хаджиангелов, Николай Луканов, Боян Арсов, както и студентите от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, клас проф. Стефан Данаилов – Филип Буков, Живко Сираков, Йордан Ангелов, Петър Данов, Явор Вълканов
„Еквус“ е терапевтичен текст. Текст-острие, текст-студена светлина, правеща елегантен разрез по повърхността на здравата плът на съзнанието, проникваща надолу и навътре, и безмилостно осветяваща огромното мрачно поле на подсъзнанието. Полето на забравата, полето на екстаза, полето на ужаса – там, където очите на Еквус се въртят, там където всички рачленени части от плът стават едно цяло. Там където кон и ездач са едно цяло. „Еквус“ е хипнотичен текст. Текст-транс, текст-издигане, изкачване по безплътните стъпала на отдаването и самопредаването в ръцете на Божественото. Понасяне върху крилете на Онзи, който ме ръководи и аз съм негов слуга, и в същото време Той е аз, и Той служи на мен, докато аз създавам култ в Негово име и принасям в жертва собствената си плът, за да го нахраня и омилостивя. И се предавам в ръцете му – гол. И истинен. „Еквус“ е болков текст. Текст-кървене, текст-отворена рана, кървава бездна на разума, в чийто черен търбух препускат побеснелите кентаври на страха, еднорозите на обожанието, крилатите коне на екстаза. Рана, която никога няма да се затвори под натиска на побеснели подкови. „Еквус“ е текст-мистика, текст-наука, мистична наука за метаморфозите на светлината, за преобразуването на боговете в демони, за израждането на любовта в ексцесия, за вдъхването и издъхването на дух, за шепота на бесовете под нежната песен на красотата, „защото красотата е само началото на ужаса“. „Еквус“ е спектакъл-равносметка на всички години дотук. Спектакъл-изповед, в чийто основи е втъкан споменът за мъртви и живи страхове и хора. Спектакъл-катарзис, спектакъл-изчистване, спектакъл-сбогуване. Сбогуване с всички онези панически събуждания, раздрани викове при мисъл за бъдеще, мълчания, шепоти, потрепвания под тежкия натиск на надвисналата конска глава над мен.


Академичен младежки театър „Лес Курбас“, Львов, Украйна„ Марко Проклети“ - драматическа симфония по поезията на Васил Стус. Пиесата е от 19.30 часа в Камерната зала на Драматичния театър в Пловдив.
Постановка: Володимир Кучинский
Сценография и костюми: Наталия Шимин
Музикално оформление: Наталия Половинка
Литературен консултант: Надия Свитлична
Драматургичен консултант: Юлия-Анна Франко
Участват: Олег Стефан, Андрий Водичев, Володимир Кучинский, Мария Копитчак
В пиесата на изтъкнатия украински автор Васил Стус ще срещнем украинската легенда за Марко Проклети – вечния скиталец, прокълнат за предателството на Христос. Авторът ни поднася образите като теми, като съвкупност от образи, отразяващи легендарното минало. Тук е и идеализираният образ на Мамай – казак, духовен символ на Украйна, както и Манкурт – дете на номадско племе, на което насилствено е отнета паметта. Като червена нишка в сюжета върви и песента на Галя – измаменото момиче, убедено да напусне дома си. Всички герои са сборни образи, те са знаци и символи, тематични линии в украинската култура. Стус ще ни накара да размишляваме за изкуплението и страданието, за празника на живота над смъртта, за търсенето на идентичност.