E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 19 Май 2017 13:18

Две изложби и открит урок в събитието Заедно на кирилица

Събитието "Заедно на Кирилица" включва две изложби и открит урок, посветени на българската школа по шрифтово изкуство и на творчеството на художника и изследовател проф. Васил Йончев. В навечерието на 24 май двете изложби ще припомнят и друго знаково събитие - отбелязването на 10-тата година от членството на България и въвеждането на българския език като официален в Европейския съюз.
Откриването на първата изложба, посветена на научноизследователската и творческа дейност на проф. Йончев ще се състои на 23 май от 17.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“, след което събитието ще продължи с кратък тур към втората изложба в пространството на Дружество на Пловдивските художници, където проф. Васил Николов, проф. Тодор Варджиев, проф. Кирил Гогов и Александър Гьошев, които ще разкажат за различните аспекти на съвременната българска кирилска графична форма, нейната история, приложение, проблеми и перспективи.
Пловдив е първият български град в семейството на Европейските столици на културата, ползващ кирилица. "Кирилизация" е ключов проект от програмата на „Пловдив 2019“. Азбука, която свързва народите заедно, но и ги отличава, подчертавайки уникалната им идентичност в европейско многообразие.
На 6-ти юни в Дружество на Пловдивските художници ще се проведе открит урок по ръкописен шрифт ще си говорим и за характеристиката на графичната следа, наименованията на видовете шрифтово писмо, българската система за класификация на семействата шрифт, за шрифтовата ни култура и пътя на съвременната българска кирилска азбука.
Събитията, посветени на кирилицата се организират съвместно между фондация „Пловдив 2019“, Национална Художествена Академия, София, Дом на културата “Борис Христов и Дружество на пловдивските художници.


Програма
Научноизследователската и творческа дейност на проф. Йончев
23 май – 27 май
Официално откриване: 23 май, вторник, от 17.00 часа
Дом на Културата „Борис Христов“
В изложбата се представя значимото място на големия изследовател на историята и развитието на българските азбуки в българската култура и ролята му, като основоположник на академичното образование по шрифт и калиграфия, за формиране на съвременния възглед за графичната форма на българската писмена система.


Нашите български букви между миналото и бъдещето.
Първоучители, учители, ученици.
23 май - 10 юни
Откриване: 23 май 17.30 ч.
Дружество на Пловдивски художници

Изложбата представя „Българската художествена школа по шрифтово изкуство“ – четири поколения художници на шрифта от 50-те години до днес и творби на студенти от магистърска програма „Шрифт“ към катедра „Книга и печатна графика“, реализирани по време на учебния процес в НХА.

АудиториЯ
Открит урок
6 юни – начало: 11:00 ч.
Дружество на Пловдивски художници

АудиториЯ е проект на катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“ при НХА. Открит урок за ръкописния шрифт, за характеристиката на графичната следа, наименованията на видовете шрифтово писмо, българската система за класификация на семействата шрифт, за шрифтовата ни култура и пътя на съвременната българска кирилска азбука – новата официална азбука в системата за комуникация в Европейския съюз.
Ръководители – проф. Кирил Гогов и доц. д-р Илия Груев.

Последно променена в Петък, 19 Май 2017 13:21