E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Понеделник, 14 Август 2017 12:22

Откриват изложба, посветена на Първото българско земеделско-промишлено изложение

На 15 август 2017 г., от 11:00 часа на площад „Централен” ще бъде открита изнесена изложба на Регионален исторически музей – Пловдив, която е посветена на 125 години от провеждането на Първото българско земеделско – промишлено изложение. Изложбата включва 20 табла, които са разположени пред Централна поща. Те съдържат любопитен снимков материал и интересна информация за провеждането на изложението и за историческите личности, които участват в организирането на събитието.

Първото българско земеделско-промишлено изложение е открито в Пловдив на 15 август 1892 г.  Алеи, зелени площи, павилиони, водоснабдяване, електрическо осветление, телефонна връзка – всичко е създадено за по-малко от година! На това първо за Балканите Изложение Европа и светът се срещат с непознатата стопанска България, а българите със съвременните технически достижения. До закриването на 3 ноември 1892 г. Изложението е посетено от 167922 души.